V Beskydech začalo mapování pohybu velkých šelem

Brno - Asi 70 lidí dnes vyrazilo do terénu v oblasti Moravskoslezských Beskyd. Jejich úkolem je zmapovat výskyt velkých šelem. Podobné akce už v minulosti potvrdily, že v oblasti žijí vlci, rysi a dokonce i medvědi. Monitoring se uskuteční během následujících 4 dní. O víkendu se k dobrovolníkům v Beskydech přidají i jejich kolegové v oblasti Bílých Karpat, Hostýnských vrchů a CHKO Kysúce.

Velké šelmy, které se v Beskydech původně vyskytovaly, byly v minulosti zcela vyhubeny. Podle ochránců se opět začaly objevovat až díky rostoucí populaci na Slovensku. Beskydy jsou totiž součástí Západních Karpat, které se rozkládají nejen na území Česka, ale i Slovenska, Rakouska, Polska a Maďarska.

Rys ostrovid tak znovu osídlil i Moravskoslezské Beskydy, Vsetínské vrchy a Javorníky, jeho stálá populace čítá asi 15 až 20 jedinců. Ochránci každoročně zaznamenávají přítomnost medvěda hnědého, několikrát potvrdili, že zvíře v Beskydech i zimovalo. Vloni v oblasti žili minimálně dva jedinci. Vlci obývají především severovýchodní část Beskyd, každoročně zde vyvádějí mláďata. Záznamy z loňského roku uvádějí minimálně pět vlků na moravskoslezském pomezí.

Video Dana Bartošová ve Studiu ČT24
video

Dana Bartošová ve Studiu ČT24

Dana Bartošová ve Studiu ČT24

s 9:30, 24.02.2011

Dana Bartošová, zooložka CHKO Beskydy

Největší výskyt šelem očekávají ochránci v nejvyšších partiích Beskyd - v okolí Lysé hory, Smrku a dalších hor, které nejsou turisty tak často navštěvovány.

Čtyřdenní mapování velkých šelem, které se uskuteční ode dneška do neděle, má ale širší výsledky. Například vloni se během něj ochráncům podařilo prokázat, že v Beskydech žijí i další druhy chráněných a vzácných druhů živočichů - orel skalní, tetřev hlušec, jeřáb lesní, puštík bělavý, sýc rousný, strakapoud bělohřbetý či ledňáček říční.

Dobrovolníci vyrazili sčítat šelmy v Beskydech
Dobrovolníci vyrazili sčítat šelmy v Beskydech