Od dubna by mělo pokračovat hloubení Královopolských tunelů

Brno - Ministerstvo dopravy vydalo nové stavební povolení už dnes, jestli se ale budou moci stavaři do tunelů skutečně vrátit, se definitivně potvrdí až v polovině března. Do té doby poběží všem stranám sporu zákonná lhůta pro podání námitek soudní cestou, teprve poté nabude rozhodnutí platnosti. Soud stavbu zastavil loni kvůli překračování hlukových limitů.

Stavbu soud zastavil, když dal za pravdu občanskému sdružení Velký městský okruh (VMO) Brno, podle kterého ministerstvo dopravy nedostatečně zdůvodnilo zamítavé stanovisko vůči jejich námitkám proti přílišném hluku ze stavby.

Občanské sdružení zváží nové podání stížnosti k soudu

Video Karel Štěpaník z občanského sdružení Velký městský okruh
video

Karel Štěpaník z občanského sdružení Velký městský okruh

I když ministerstvo podle Karla Štěpaníka z občanského sdružení VMO částečně vyhovělo jejich připomínkám, výhrady zůstávají k hlukovým limitům. „Ministerstvo chce hluk posuzovat podle norem platných v době kolaudace a podle hodnot během zkušebního provozu. Počet vozidel během zkušebního provozu, a tedy i hluk, bude nepoměrně nižší než během plné zátěže,“ obává se Štěpaník.

Stavbu zastavil „papírově“ soud už v říjnu

Koncem října vyhověl Městský soud v Praze aktivistům a zrušil rozhodnutí ministerstva dopravy o výstavbě Královopolských tunelů pod Dobrovského ulicí v brněnské městské části Žabovřesky. Důvodem bylo překročení hlukových limitů.

Finanční ztráty způsobené zastavením stavby přitom každým měsícem narůstají. Společnost OHL ŽS, která má stavbu tunelů na starosti, sčítá škody, aby je dala k úhradě investorovi. „A nebude se platit jen za nevyužité stroje, ale také za náklady úvěrů, nájmy pozemků, nájmy budov, odkanalizování tunelu, ale také třeba za hlídání stavby,“ vysvětlil ředitel výstavby ze společnosti OHL ŽS Vladimír Macík.

Zpoždění stavby může zapříčinit dopravní kolaps

ŘSD mezitím podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a žádá o vydání rozhodnutí, které by zajistilo pokračování stavby. Soud by měl podle mluvčího Františka Emmerta rozhodnout v nejbližších dnech. Dnešním rozhodnutím ho ale ministerstvo dopravy předešlo a umožnilo stavařům v přerušené práci pokračovat.

„Nastávají další problémy včetně zimní údržby provizorních komunikací. Nemůžeme je opravit ani zrekonstruovat, nemáme stavební povolení. Pokud by došlo k havarijnímu stavu a musela by být uzavřena křižovatka na ulici Hradecké, mělo by to dopad na území celého města,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnici (ŘSD) Jiří Švorc.

Soud rozhodl se zpožděním, s jeho odvážným rozhodnutím nikdo nepočítal

A co na celou situaci říkají lidé, kteří se před lety proti povolení stavby Královopolských tunelů odvolali? Podle Karla Štěpaníka ze sdružení Velký městský okruh není zajištěna dostatečná ochrana před hlukem pro obyvatele sídliště v okolí křižovatek ve výstavbě. A nikdo z „velkých“ stavebníků zjevně na jejich názory nebral zřetel. Proto také rozhodnutí pražského soudu všechny zaskočilo a stěžují si na jeho nekompetentnost. Nikdo ze soudu se na stavbu nepřijel podívat - zní nejčastější věta. Pro místní je naopak verdikt soudu potěšující.

„Odvolali jsme se proti vydání stavebního povolení. To ovšem ministerstvo dopravy zamítlo. Proti tomuto zamítnutí jsme tedy podali žalobu a soud teď po třech letech naznal, že ministerstvo udělalo chybu,“ vysvětlil Štěpaník.

„Nechceme stavbě tunelů bránit, snažíme se jen ochránit své zdraví a majetky. Myslím, že jsme vyčerpali všechny možnosti, jak se vyhnout konfliktu. Do poslední chvíle jsme se snažili slušně jednat s dodavatelem, když to nešlo, obrátili jsme se na soud,“ dodal Štěpaník, který připomněl, že na připomínky nejen sdružení, ale i městské části Brno-Žabovřesky nikdy nikdo dřív řádně nereagoval. A dokonce ani hygientická stanice, která tvrdí, že stavba nepřekročí zákonné limity 58 decibelů. Prověřovat to však začně až se zahájením provozu v tunelech, takže případná náprava protihlukových opatření bude stát další peníze. 

Proti projektu místní obyvatelé protestovali téměř sedmnáct let. Samotná ražba tunelů začala na jaře 2007. Zpoždění způsobily specifické geologické podmínky - tunely se razily do nestabilních vrstev neogenních jílů, ale také protesty obyvatel okolních domů. Lidé se obávali toho, že ražba naruší statiku jejich domů.

Ražba tunelu
Ražba tunelu
Více fotek
  • Ražba tunelu autor: Igor Šefr, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1527/152645.jpg
  • Ražba tunelu autor: Igor Šefr, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1527/152644.jpg
  • Stavba Královopolských tunelů na začátku prosince 2010 autor: ČT Brno, zdroj: ČT Brno http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/22/2147/214611.jpg