Věčný spánek pod květinami: kostnice vystavuje barokní rakve

Brno – Dvě víka barokních rakví nově vystavuje kostnice pod brněnským kostelem svatého Jakuba. Podle zdobnosti odborníci odhadují, že nebožtíci patřili mezi významné osobnosti. Celkem se v kostnici našlo 25 rakví, malovaná víka se spolu s dalšími dvěma a jednou kompletní rakví podařilo restaurátorům zachránit.

Dřevěná víka zdobená malbou květin a podobiznou ukřižovaného Ježíše kryla rakve z přelomu 17. a 18. století. Archeologové je spolu s dalšími našli při rekonstrukci podzemních prostor pod kostelem sv. Jakuba v Brně. Po letech restaurování je dnes vystavili v opravené kostnici.

„Našlo se tu 25 rakví, které byly destruovány tlakem ostatků. Z celého počtu se podařilo zachránit pouze čtyři víka, která byla velice pečlivě restaurována. Dvě jsou vystavena jako prezentace tohoto velmi zvláštního nálezu,“ řekl znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda.

Vystavená víka přikrývala rakve s ostatky zhruba padesátiletého muže a třináctileté dívky. „Konkrétní jména se nepodařilo zjistit, ale vzhledem k tomu, že byli pohřbeni na prestižním místě, jednalo se zřejmě o příznivce kostela z řad měšťanů a šlechticů nebo o církevní hodnostáře,“ vyjmenoval Svoboda. V nedalekém Mincmistrovském sklepě na Dominikánském náměstí budou od léta vystavena další dvě víka a jedna kompletní rakev, kterou restaurátoři také obnovili.

Video O nálezu rakví hovoří znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda
video

O nálezu rakví hovoří znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda

Stále je co objevovat

Kostnice pod kostelem svatého Jakuba ukrývá ostatky 55 tisíc lidí a je druhou největší v Evropě. Překonává ji jen kostnice v Paříži, kde katakomby uchovávají ostatky šesti milionů nebožtíků. Kostnice sloužila k ukládání ostatků ze zrušených hrobů či celých hřbitovů. Po naplnění krypty bylo vstupní schodiště z hlavní lodi kostela uzavřeno kamennou deskou s latinským nápisem. Postupem doby se na kostnici, její velikost i umístění zapomnělo.

Kostel zřejmě skrývá dosud neodkrytá tajemství

O to větší překvapení přinesl rok 2001, kdy začal před úpravami Jakubského náměstí systematický průzkum podzemí. Několik sond potvrdilo existenci rozsáhlého pohřebního komplexu. Z dosud provedených antropologických rozborů vyplývá, že jsou zde pochovány oběti středověkých morových a cholerových ran, válečných událostí z doby třicetileté války a švédského obléhání.

A podle duchovního otce projektu Aleše Svobody není všem nálezům konec. „Kostel svatého Jakuba má ještě spoustu bílých míst. Jednou z největších záhad je, že zatím nebyla objevena hlavní hrobka s ostatky farářů a církevních hodnostářů z doby velmi dávné,“ uvedl Svoboda. Tato krypta by se mohla skrývat pod hlavním oltářem. Další neznámá krypta je hned vedle, pod podlahou kostela. „Až se otevře, myslím, že tam bude spousta zajímavých překvapení,“ nalákal Svoboda.