Začal unikátní průzkum rožmberské hrobky

České Budějovice - Poprvé od roku 1612 se odborníci podívají, i když jen prostřednictvím kamer, do Rožmberské hrobky ve Vyšebrodském klášteře. V jižních Čechách totiž právě začala nejvýznamnější archeologická akce letošního roku. Bádání zahájila série měření a pyrotechnický průzkum. Podobným způsobem probíhaly práce v pražské královské hrobce.

Chladný a rozlehlý gotický kostel v areálu jednoho z nejznámějších českých klášterů. Místo modliteb tady ale pískají a šumí přístroje řady specialistů. Pod podlahou se nachází po hrobce českých králů patrně druhé nejvýznamnější české pohřebiště. „Uvidíme tady jeden prostor, který je v hloubce 0,8 - 0,9 metru,“ říká jeden z odborníků archeologického týmu. „Je tady pohřbeno podle některých pramenů deset, podle jiných dvanáct generací rožmberského rodu, významného českého šlechtického rodu,“ přibližuje pohřebiště vedoucí týmu Zuzana Thomová. „Povolili jsme to pod podmínkou, že průzkum bude proveden výhradně nedestruktivní metodou,“ dodává převor Vyšebrodského kláštera páter Justýn.  

Podle legendy zaznamenané Bohuslavem Balbínem by měli Rožmberkové sedět ve své hrobce ve zlatých křeslech kolem kulatého stolu. Každý, kdo je vyruší, má do roka zemřít. „Asi bych lhala, kdybych říkala, že se nebojím. Ale je také pravda, že ten jejich klid tak úplně neporušíme,“ slibuje Zuzana Thomová. „Věřím, že tento výzkum do historie Rožmberků vnese další světlo,“ podotýká páter Justýn.  

První Rožmberky tady pohřbili ve 13. století, naposledy lidé hrobku otevřeli po smrti Petra Voka v roce 1612. Data získaná měřením budou specialisté vyhodnocovat několik týdnů. Archeologové potom společně s nimi a také s historiky a archiváři vytipují místa vhodná pro několik vrtů, kterými dovnitř prostrčí kamery. Do druhé nejvýznamnější české hrobky by se mohli lidé podívat prostřednictvím minikamer v září letošního roku.