Ombudsman se zastal společnosti, která zaměstnává handicapované. Ministerstvo prý bylo moc přísné

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle úřadu ombudsmana pochybilo, když neprominulo brněnské obecně prospěšné společnosti Amerfo chybu účetní firmy. Společnost, která zaměstnává handicapované, tak přišla o dotaci na mzdy. V desítkách podobných případů ale ministerstvo postupovalo jinak. 

Video Události v regionech (Brno)
video

Spor ministerstva a spolku zaměstnávajícího hendikepované

Zdroj: ČT24

Jako nevidomý by měl Martin Chrástecký problém získat práci. Pro obecně prospěšnou společnost Amerfo provází v brněnském krytu 10-Z. „Poznal jsem nové fajn lidi. Jsem moc rád, že taková možnost pracovat tady je,“ řekl Chrástecký.

Spolu s ním zaměstnává brněnský spolek Amerfo na osm desítek různě handicapovaných lidí. Ministerstvo práce a sociálních věcí kvůli administrativní chybě společnosti loni nevyplatilo příspěvek na mzdy. Zaměstnancům teď hrozí výpověď.

„Externí firma dodala podklady pro úřad práce s dvoudenním zpožděním, kvůli čemuž platby sociálního a zdravotního pojištění odešly pár dní po termínu. Společnost tak tyto dny nesplňovala podmínku bezdlužnosti, která je pro vyplacení příspěvků na mzdy nezbytná,“ vysvětlil ředitel společnosti Amerfo Pavel Paleček. Jde o 2,2 milionu korun.

Společnost chybu napravila, rozkladová komise ministerstva ale rozhodnutí potvrdila, a poté i ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ministerstva Amerfo nepředložilo žádný pádný důvod, kvůli kterému by resort spolku pozdě zaplacené odvody odpustil. Společnost se brání žalobou u soudu, obrátila se také na veřejného ochránce práv.

Podle zprávy pochybilo ministerstvo i ministryně

Zástupkyně ombudsmana ve zprávě o šetření uvedla, že ministerstvo i ministryně pochybily, když neposoudily případ jako výjimečný, hodný zvláštního zřetele a neprominuly stěžovatelce splnění podmínky bezdlužnosti. Uvedla, že společnost včasné neuhrazení plateb zdůvodnila vážnými okolnostmi, které v žádosti konkretizovala. „Ministerstvo tyto důvody neposoudilo jako hodné zvláštního zřetele a splnění podmínky bezdlužnosti neprominulo,“ uvedla Šimůnková.

Zpráva o šetření Veřejného ochránce práv 253.32 KB
Ministerstvo přitom může na základě žádosti zaměstnavatele o odstranění tvrdosti zákona ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele splnění podmínky bezdlužnosti prominout. Šimůnková ministerstvu navrhla jako opatření k nápravě nové přezkumné řízení a zrušení rozhodnutí o neprominutí.

O vyjádření k rozhodnutí úřadu ombudsmana žádala Česká televize i ministerstvo práce a sociálních věcí. To ale odpověď neposlalo.

„Všechny ty reakce za poslední rok a půl ze strany ministerstva i ministryně osobně byly tak arogantní, proto nepředpokládám, že by se na základě rozhodnutí ombudsmana cokoli měnilo,“ řekl Paleček.

Ministryně poslala na společnost kontroly

Ředitel Amerfa dále uvedl, že ministryně po medializaci kauzy na společnost poslala kontroly z úřadu práce a inspekce práce. Podotknul, že žádná neprokázala závažné pochybení.

„Jediné pochybení, které se během půl roku hledání podařilo vyšetřit, je právě zpráva ombudsmana, která říká, že ministerstvo práce a sociálních věcí a Jana Maláčová v podstatě ve všem, co v naší kauze udělala, tak to udělala špatně a protiprávně,“ uzavřel Paleček.

Amerfo provozuje v Brně kromě bývalého krytu také retrohostel a Franz Kafka Špitál nebo třeba ekodvory Retro-Use.