V Ostravě se už dýchá lépe. Kvalita ovzduší byla loni nejlepší za posledních pět let

Kvalita ovzduší v Ostravě byla loni nejlepší za posledních pět let. Výrazně tomu napomohlo teplé počasí a zároveň byly velmi dobré rozptylové podmínky. Smogová situace byla v krajském městě vyhlášena v roce 2019 jenom jednou a trvala 94 hodin, letos zatím ani jednou. Vedení Ostravy chce navíc pokračovat v opatřeních, která by měla kvalitu ovzduší ještě zlepšit. 

Smog v Ostravě (leden 2017)
Zdroj: ČTK Autor: Drahoslav Ramík

Loni byla v Ostravě jediná smogová epizoda, a to v lednu. Trvala 94 hodin, což je výrazně méně než v roce 2018, kdy se jednalo o 332 hodin smogové situace. V roce 2017 byla situace v Ostravě ještě horší, smogová situace trvala dohromady až 760 hodin. 

Průměrná roční koncentrace sledovaných částic PM10 ani na jedné z ostravských měřicích stanic nedosáhla v roce 2019 imisního limitu čtyřicet mikrogramů na metr krychlový.

Hodnota imisního limitu pro průměrnou čtyřiadvacetihodinovou koncentraci polétavého prachu v ovzduší je padesát mikrogramů na metr krychlový. Legislativa připouští na dané měřicí stanici maximálně 35 překročení této hodnoty za rok. V Ostravě se tak loni stalo na třech z devíti sledovaných stanic.

Pozitivní vliv na kvalitu ovzduší má i teplejší počasí

Blanka Krejčí z Českého hydrometeorologického ústavu řekla, že k lepšímu ovzduší loni výrazně napomohlo počasí, které bylo teplotně mimořádné, protože se jednalo o druhý nejteplejší rok od roku 1961. Zároveň byly velmi dobré rozptylové podmínky. 

„Teplejší počasí může souviset s celkově nižšími emisemi z vytápění budov, takže tolik nepřispívají ke zvyšování koncentrací znečišťujících látek nad limity stanovené pro vyhlášení smogových situací,“ uvedl Martin Jurek z Katedry geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 

Město pořídí nová ekologická vozidla

Podle náměstkyně primátora Kateřiny Šebestové (ANO) má město připraven soubor opatření, která mají přispět k dalšímu zlepšení ovzduší. Jde například o ekologizaci vozidel města, aktuálně má 64 ekologických aut.

Do konce letošního roku mají navíc z ulic Ostravy úplně zmizet i autobusy MHD na naftový pohon. Město také podporuje dotace na ekologičtější domovní kotle nebo takzvané zelené projekty, kdy doplňuje a obnovuje zeleň, třeba i v blízkosti rušných silnic. 

Podle Krejčí byla loni zlepšená kvalita ovzduší v celém Česku, ale výrazně se to projevilo zvláště v Ostravě. Lze podle ní předpokládat, že opatření prováděná městem mohou mít na kvalitu ovzduší příznivý vliv.