Česká televize otevírá studia v Plzni a v Ústí nad Labem. Chce přinést více regionálních témat

Širší prostor pro lokální události i zajímavosti z krajů si Česká televize slibuje od rozšíření svých zpravodajských studií. K již fungujícím regionálním studiím v Hradci Králové a Českých Budějovicích se v pondělí připojuje Plzeň a v úterý Ústí nad Labem. „Snažíme se jít blíže k divákovi a nabídnout mu poctivou žurnalistiku,“ sdělil vedoucí redaktor regionů Jihozápad Aleš Hazuka.

Nové studio v Ústí nad Labem
Zdroj: ČT24

„Česká televize nabízí oproti zpravodajství jiných médií dvě výrazné odlišnosti. Máme nejhustší síť vlastních zahraničních zpravodajů a silnou síť regionálních zpravodajů. Právě posilování lokálního kontextu ve vysílání je jedním z dlouhodobých cílů, který jsme si stanovili,“ sdělil generální ředitel České televize Petr Dvořák.

„V tomto směru jsme učinili významný krok před třemi lety, kdy jsme otevřeli studia v Budějovicích a v Hradci. Díky otevření Plzně a Ústí nad Labem nyní máme zázemí pro velmi kvalitní zpravodajské pokrytí všech regionů České republiky,“ dodal Dvořák.

„V regionech lokální televizní žurnalistika upadá. Snažíme se jít blíže k divákovi a nabídnout mu poctivou žurnalistiku.“

Aleš Hazuka

vedoucí redaktor regionů Jihozápad
Video Studio 6
video

Studio 6: Nové televizní studio v Plzni

Studio 6: Nové televizní studio v Plzni

Generální ředitel ČT Petr Dvořák o nových studiích

Česká televize nabízí divákům téměř dvě hodiny regionálního zpravodajství denně. Kromě každodenní spolupráce s editory na přípravě reportáží pro kontinuální vysílání ČT24 a pro pořad Zajímavosti z regionů bude úkolem nových zpravodajů především příprava příspěvků pro zpravodajskou relaci Události v regionech, která si na programech ČT1 a ČT24 dlouhodobě udržuje vysokou sledovanost a téměř dvacetiprocentní podíl na publiku.

„Chceme se dostat blíž k divákům. S technikou proto často vyjíždíme za respondenty do terénu. Moderátoři tak mají možnost probrat aktuální dění přímo v místě, o kterém referujeme,“ vysvětlil šéfredaktor regionálního zpravodajství Michal Klokočník.

„Základem zpravodajského týmu v Plzni a v Ústí nad Labem jsou zkušení redaktoři, kteří se dosud podíleli na výrobě informačních bloků ze severovýchodu a jihozápadu Čech. Rozhodně mají na čem stavět a se vznikem nových studií se více zaměří na lokální aktuální témata. Stejně úspěšně se do vysílání ČT24 v minulých letech živě připojovala studia v Budějovicích a v Hradci Králové,“ uvedl Klokočník.

Stáže pro studenty z regionů

Studia zároveň rozšíří možnost praktických stáží pro studenty. „Spolupráce s místními vysokými školami, ze kterých do České televize přicházejí stážisté, se nám osvědčila. Z některých se časem stávají nové posily našich zpravodajských týmů. Ať už se jedná o redaktory, nebo kameramany,“ informoval Klokočník.

Podoba nových studií vychází z projektové dílny nedávno zesnulého architekta Michaela Klanga, který se podílel i na přípravě předchozího zázemí pro zpravodajské posádky na jihu a východě Čech. „Museli jsme za pochodu dodělat jeho myšlenky, vdechnout jim život,“ podotkl vedoucí redaktor Aleš Hazuka.

Studia disponují jak vlastní odbavovací režií a mobilní přenosovou technikou, tak zpravodajskou střižnou. Kromě hlavních vysílacích studií jsou redaktorům k dispozici také menší studia s klíčovacím pozadím, které umožní vysílání vstupů s hosty tak, jak je divák zná z běžného vysílání České televize.