V olomoucké nemocnici začali léčit vrozené srdeční vady. V Praze a Brně už nápor pacientů nezvládají

Regionální centrum pro léčbu vrozených srdečních vad začalo fungovat na I. interní klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Kardiologičtí pacienti tak už nebudou muset dojíždět do podobných center v Praze a Brně, kde už kapacita oddělení nestačí. Nové olomoucké centrum se zaměří na dospělé pacienty. 

Ilustrační snímek
Zdroj: ČTK Autor: Drahoslav Ramík

Nové centrum v olomoucké nemocnici se věnuje péči o pacienty celého spektra vrozených srdečních vad po dosažení dospělosti. Doposud ve fakultní nemocnici fungovala jenom systematická péče o dětské pacienty. Dospělí museli dojíždět do jiných center v republice. 

Podle lékaře Jana Látala pacientů s vrozenými srdečními vadami přibývá a zároveň řadu těchto dříve fatálních onemocnění umí dnes lékařská věda léčit. Podle něj už kapacita center v Praze a Brně přestává stačit. 

„Práce s pacienty s vrozenou srdeční vadou zahrnuje celou řadu nejrůznějších diagnóz. Sebelépe léčený dětský pacient potřebuje péči i v dospělosti. Velká skupina našich pacientů bude pouze dlouhodobě sledována, nemalá část však vyžaduje další operační výkony i v dospělosti.“

Jan Látal

lékař centra pro léčbu vrozených srdečních vad, Fakultní nemocnice Olomouc

Podle dalšího lékaře z centra pro léčbu vrozených srdečních vad Filipa Koubka je vhodné péči o tyto pacienty centralizovat. Řekl, že hlavní výhodou je spolupráce s dalšími pracovišti fakultní nemocnice v Olomouci. Lékaři zároveň úzce spolupracují i s centry z jiných nemocnic.

„Díky spolupráci s porodnicko-gynekologickou klinikou máme možnost nadstandardní kardiologické péče během těhotenství, díky spolupráci s Centrem plicní hypertenze nabízíme unikátní možnost vedení vysoce specializované péče v rámci jednoho pracoviště,“ upřesnil Koubek.

Nemocnice musela přijmout víc zdravotníků

Centrum pro léčbu vrozených srdečních vad v dospělosti funguje na I. interní klinice – kardiologické zatím dva dny v týdnu. Už teď ale vedení nemocnice uvažuje o tom, že kvůli velkému zájmu provozní dobu rozšíří.

„Po provedené reorganizaci a navýšení personálních kapacit jsme už nyní schopni nabídnout vyšetření a stanovení dalšího terapeutického a dispenzarizačního plánu u všech nemocných s vrozenou srdeční vadou po dosažení dospělosti. I nadále bude většina pacientů sledována jak v našem centru, tak i cestou ambulantního kardiologa,“ dodal Koubek.