Přehrada Šance zvládne i desetitisíciletou vodu. Skončila rekonstrukce za skoro půl miliardy

Státní podnik Povodí Odry dokončil dosud nejrozsáhlejší rekonstrukci vodního díla Šance na řece Ostravici na Frýdecko-Místecku. Opravy trvaly tři roky a stály téměř půl miliardy korun. Rekonstrukce přehrady, která je v regionu stěžejní nádrží pro zásobování pitnou vodou, má zajistit bezpečnost vodního díla v případě povodní a jeho spolehlivý provoz.

Video Rekonstrukce přehrady Šance
video

Oprava skončila. Přehrada Šance zvládne i desetitisíciletou vodu

Úpravy umožní, aby přehrada bez komplikací ustála i případnou extrémní povodeň, jaká se vyskytne jednou za 10 000 let, tedy desetkrát větší, než byla ničivá povodeň v roce 1997. „Myslím, že zabezpečení této nádrže až na úroveň desetitisícíleté vody znamená výrazné navýšení bezpečnosti pro všechny, kteří pod hrází bydlí dál až směrem do Ostravy,“ řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Část vody by přehrada zadržela a zbytek převedla dál po proudu.

Přehrada by měla být plná příští rok na jaře 

U hráze bylo rovněž postaveno nové provozní středisko a na jaře tam podnik chystá otevření informačního centra. V té době už zřejmě bude přehrada plná. Nyní je naplněna zhruba z 56 procent, protože byla upuštěna kvůli bezpečnosti při rekonstrukci.

„Nyní bychom rádi přehradu napustili, ovšem záleží to na klimatických podmínkách. Zatím nám neprší, uvidíme, jaké budou zásoby vody ve sněhu a jak do toho zasáhne jarní tání,“ řekl generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

Naplňování přehrady bude podle něj postupné. „Musíme si uvědomit, že víc jak tři roky ta hráz byla na suchu, takže to její zavodňování, napouštění musí probíhat pomalu po určitých etapách a vždycky s prověřením chování hráze a vyhodnocením všech bezpečnostních parametrů,“ řekl ředitel.

Kompletně rekonstruovány byly ostatně i prvky technicko-bezpečnostního dohledu. „Všechna čidla jsou dnes automatizována pomocí optických kabelů. Informace jsou předávány do dispečinku vodního díla a následně dál až na dispečink Povodí Odry, kde jsou sledovány, takže přehrada je trvale pod dozorem,“ sdělil Pagáč.

Po rekonstrukci se také zlepšily některé parametry přehrady: byla zvětšena kapacita bezpečnostního přelivu, spadiště i skluzu. Zvýšila se rovněž koruna hráze.

Stavbaři stabilizovali sesuv, který se sune k přehradě 

Technický ředitel podniku Petr Březina zdůraznil důležitost sanace sesuvu v oblasti Řečice, kde se směrem k přehradě pohybuje zhruba šest milionů metrů krychlových zeminy. Stavbaři nyní v horní části sesuvu zeminu odtěžili, čímž ho odlehčili. Zemina se použila jednak na hrázi a také na přisypání a zatížení spodní části sesuvu, což by mělo zvýšit jeho stabilitu.

„Je třeba to hlídat. Máme tam velké množství čidel, velkou instrumentaci, která hlídá, odkud se to hýbe, jak rychle se to hýbe, jak to reaguje na srážky,“ řekl Březina. Sesuv byl podle něj i jedním z hlavních důvodů rekonstrukce. „V roce 1997 při extrémních srážkách došlo ke zvýšenému pohybu sesuvu a jeho sanace nabyla na důležitosti,“ dodal Březina. 

Vodní nádrž Šance se nachází v Beskydech a dodává vodu například Novojičínsku, Frýdecko-Místecku, Ostravě či části Karvinska. Práce, které začaly v září roku 2015, se zaměřily na zvýšení kapacity pro převádění povodní, na zvýšení koruny a stability hráze nebo těsnění jejího podloží. Projektantem rekonstrukce byla společnost Aquatis, zhotovitelem společnost OHL ŽS. 

Přehrada Šance byla předána do užívání v roce 1969. Její hráz je vysoká 65 metrů, je tak spolu s hrází nádrže Slezská Harta nejvyšší hrází v kraji a patří také k nejvyšším v Česku.