Přehrada Šance brzy zachytí až desetitisíciletou vodu. Dostává půlmiliardovou betonovou injekci

Vodní nádrž Šance na Frýdecko-Místecku prochází nejrozsáhlejší rekonstrukci ve své historii. Jejím cílem je především zvýšit bezpečnost vodního díla za případných povodní. Podle zástupců státního podniku Povodí Odry, který se o vodní toky a vodní díla v Moravskoslezském a částečně i Olomouckém kraji stará, vyjde oprava na více než 438 milionů korun. Dokončena má být příští rok v červenci.

Video Opravy nádrže Šance
video

Opravy nádrže Šance

„Normy dnes říkají, že musí bezpečně převést desetitisíciletou vodu. Na tyto parametry hráz konstruována nebyla a po rekonstrukci tyto parametry budou splněny,“ řekl generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč. Nádrž tak bude schopna utlumit desetkrát větší povodeň, než jaká byla v roce 1997, kdy se jednalo o více než tisíciletou vodu.

Oprava začala v září 2015 a zásadní práce se na přehradě prováděly loni. „Rekonstruoval se přeliv, spadiště a skluz, to je odtokové koryto od přelivu. To jsou prvky, které zajišťují bezpečnost vodního díla za povodní,“ řekl ředitel závodu Povodí Odry ve Frýdku-Místku Dalibor Kratochvíl.

„Již v roce 2013 byla pro zlepšení bezpečnosti hráze vybudována odvodňovací štola, která zachytí vody přitékající pod povrchem do profilu hráze z masivu Smrku,“ uvedl Kratochvíl. Štolou je běžně odváděno tři až pět litrů vody za vteřinu, v případě extrémních srážek to ale může být až 150 litrů za vteřinu.

Práce komplikovaly nízké teploty

Letos budou navazovat práce na koruně hráze, rekonstruovat se bude odběrná věž a stavět se bude nové provozní zařízení. „Tak rozsáhlou rekonstrukci to vodní dílo ještě nezažilo a předpokládám, že dlouhou dobu už nezažije. Stavba zatím běží podle harmonogramu,“ řekl Pagáč. Opravu přehrady má na starosti společnost OHL ŽS.

Přehrada Šance v Beskydech
Zdroj: ČTK
Autor: Petr Sznapka, Jaroslav Ožana

Už je hotový bezpečnostní přeliv i skluz a momentálně probíhají práce na takzvaném vývaru. Brzy se má opravit také koruna hráze a další klíčové prvky tohoto vodního díla. „Návrat minusových teplot a sněhu ale překvapil i dělníky a ti tak několik dní ve druhé polovině dubna na rekonstrukci pracovat nemohli,“ zjistila redaktorka České televize Tereza Krumholzová.

„V současné době nemůžeme provádět dosyp, ale hned jak to počasí dovolí, budeme pokračovat,“ potvrdil Jiří Pagáč. 

Přehrada Šance na řece Ostravici je v regionu stěžejní nádrží pro zásobování pitnou vodou. Dodává vodu například Novojičínsku, Frýdecko-Místecku, Ostravě či části Karvinska. Do užívání byla předána v roce 1969. Její důležitou funkcí je ale také ochrana sídel na řece Ostravici před povodní.

Rekonstrukcí procházejí kromě nádrže Šance, také Olešná a Kružberk. I jejich zevrubné opravy skončí v roce 2018. Jejich důvodem je nevyhovující zabezpečení hrází a především posílení protipovodňové ochrany okolních obcí.

Video Olešná se zbaví 190 000 kubíků bahna
video

Olešná se zbaví 190 000 kubíků bahna