Na Přerovsku pokračuje archeologický průzkum. Experti musejí spěchat, místo přikryje dálnice

Na území budoucí D1 u Přerova čile pokračuje archeologický výzkum. Odborníci na místě podle zjištění České televize už prozkoumali na 1600 předmětů.

Video Archeologický průzkum
video

Archeologický průzkum

V lokalitě na Přerovsku nacházejí odborníci pozůstatky po keramice, hrobech i keltském osídlení. „Objevili jsme také relikt silnice z novověku včetně stříbrné mince z 18. století,“ uvedl archeolog Jakub Vrána. Na místě nyní působí tři skupiny, které provádějí záchranný archeologický výzkum.

„V lednu a únoru budou nejhorší podmínky. Budeme muset požádat o prodloužení termínu, nálezů je velké množství,“ dodal.

V červnu se zde podařilo nalézt výjimečnou antropomorfní nádobu kultury s lineární keramikou, která je stará zhruba 8 tisíc let, měděný sekeromlat z pozdní doby kamenné i ohrazovací sídlištní příkop.

Všechny objevy odborníci čistí a konzervují v Archeologickém centru Olomouc. Úsek mezi místními přerovskými částmi Předmostí a Dluhonice, kam archeologové upínají největší pozornost, je dlouhý zhruba půldruhého kilometru.

Odborníkům se letos podařilo nalézt také malou zásobnicovou jámu, kde objevili měděný sekeromlat, sekeru s křížovým ostřím. Na území přerovské místní části Předmostí archeologové odkryli malé skupinové pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů z období 2500 let před našim letopočtem.

„V jednom hrobě se nám podařilo objevit dřevěnou konstrukci. Hrob zřejmě patřil významnějšímu jedinci, našli jsme zde zlatou vlasovou ozdobu z dvojitého drátu. Jde o první znaky prudkého nárůstu šperků z drahých kovů, které se k nám v této době dostávaly,“ řekl již dříve ředitel Archeologického centra Olomouc Jaroslav Peška.

Odborníci zde vyzvedli zdobené zvoncovité poháry a jantarové korálky. Jejich původ budou zkoumat novými chemickými metodami. Lokality v katastru Předmostí a Dluhonic budou podle Pešky velmi důležité pro archeologii regionu.

V souvislosti s dostavbou dálnice u Přerova mají archeologové za sebou i několikaletý průzkum patnáctikilometrového úseku nyní budované dálnice mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou.

Objevili například pohřebiště u přerovské místní části Lýsky, u Oseku nad Bečvou odkryli sídliště ze starší doby bronzové, kde se podle poznatků archeologů unikátně prolnuly dvě kultury – únětická a nitranská.

U Trnávky odkryli halštatské pohřebiště téměř s osmdesáti hroby a v Bohuslávkách u Lipníku nad Bečvou objevili sídliště kultury s lineární keramikou.