Od nádraží v Brně mají zmizet auta. Přednost dostanou chodci

Organizace dopravy před brněnským hlavním nádražím se výrazně změní. Řidiči budou muset zpomalit na 30 km/h a omezen bude i průjezd, přibudou tři zákazy odbočení. Z prostoru před nádražím má zmizet až sedmdesát šest procent tranzitní dopravy.

Magistrát chce dostat auta z prostor před nádražím
Zdroj: čt24

„Obsluha nádraží zůstane zachovaná a vzniknou zde nová krátkodobá parkovací místa. Stejně tak budou kolem nádraží dále projíždět autobusy, auta integrovaného záchranného systému a cyklisté,“ řekl náměstek primátora Matěj Hollan.

Z analýzy vyplynulo, že kolem nádražní budovy projede denně 4500 aut, opačným směrem kolem Letma ještě o téměř 2000 aut víc.

Video Události v regionech plus (Brno)
video

Radnice nechce auta u nádraží

Klíčová dopravní opatření budou tři. Nově nebude možné projet kolem nádražní budovy a pokračovat po Benešově ulici kolem autobusového nádraží, řidiči musí odbočit pod viadukt. Taktéž nebude možné odbočit doleva při výjezdu z Masarykovy ulice, aby auta zásobující centrum města musela odjíždět směrem na Nové sady.

A nebude možné ani odbočit doleva při výjezdu od viaduktu směrem k obchodnímu domu Letmo. V celém prostoru se omezí maximální rychlost na 30 kilometrů za hodinu.

video Stodenní výluka v Brně končí
Video Události v regionech plus (Brno)
video

Stodenní výluka v Brně končí

Cílem města je kultivovat přednádražní prostor před zahájením kompletní rekonstrukce Benešovy ulice. „Pohybují se zde desítky tisíc chodců denně, spousta vozidel městské hromadné dopravy. Prostor je primárně určen jim, a ne tranzitní automobilové dopravě. Řidiči si tudy logicky zkracují cestu, což do budoucna nechceme, pokud má být přednádražní prostor příjemnější než dnes,“ řekl Hollan.

Nově vznikne sedm parkovacích míst u obchodního domu Tesco a osm míst poblíž pátého a šestého nástupiště. „Jde o místa takzvaná Kiss and Ride, tedy pro lidi, kteří potřebují někoho vysadit na vlak či jej z nádraží odvézt,“ vysvětlil Hollan.

I přes plánované omezení aut zatím zůstane na prvním nástupišti tramvají u nádražní budovy provizorní zábradlí. „Drážní úřad vydal negativní stanovisko k jeho odstranění. V dubnu chceme dopad opatření vyhodnotit a poté bude možné se s Drážním úřadem bavit znovu,“ uvedla zastupitelka a předsedkyně komise pro územní plánování Hana Kašpaříková.