Ústavní soudci se zastali rabína, který nechtěl vydat syna do Francie

Rabín Jair J uspěl u Ústavního soudu ve sporu o vydání sedmiletého syna matce do Francie. Ústavní soudci rozhodli, že soudy při rozhodování sporu pochybily. Dítě tak zatím k matce, která žije v ultraortodoxní židovské sektě, nemusí.

Ústavní soud
Zdroj: ČTK Autor: Václav Šálek

Rabín čtyři roky do roku 2015 pobýval pracovně i s rodinou ve Francii. Pak získal místo v Česku, kam i se synem odjel s příslibem, že ho vrátí. To se ale nestalo a matka ho chce vydat zpět.

Podle rabína ale žena propadla vlivu ortodoxní sekty a hrozí, že se ve Francii stane jejím rukojmím. Na její stranu se ovšem v otázce vrácení dítěte přiklonily jak brněnský městský soud, tak následně i krajský soud. Chlapec zatím zůstává v Česku.

Zájem dítěte je prvořadý

Podle Ústavního soudu je stížnost muže důvodná. „Prvořadým hlediskem je zájem dítěte, s kterým je neodmyslitelně spjato právo dítěte nebýt přemístěno od jednoho rodiče a nebýt zadržováno druhým rodičem,“ uvedl soudce zpravodaj Jiří Zemánek.

Muž poukazuje na to, že podle lékařských vyjádření dítě trpí traumatem ve styku s matkou a že jeho situace by se při návratu do Francie ještě zhoršila.

Chybí znalecký posudek

„Soudy sice vzaly na vědomí vyjádření, ale možnost nenavrácení posuzovaly velmi úzce. Řekly, že je to možné jedině v případě, kdyby šlo o diagnózu. Ale postačí závažné důsledky, na které poukazuje lékařská zpráva,“ uvedl soudce Zemánek. Doplnil, že pokud by soudy chtěly a měly být důsledné, měly si opatřit znalecký posudek.

Ortodoxní židovská sekta podle muže například zapovídá používat počítač či telefon či jakoukoliv další věc, která by dotyčného propojila s vnějším světem. Dotyčný zároveň nesmí být v kontaktu s nikým, kdo nežije stejně jako členové sekty. Muž bojuje o to, aby s ním chlapec mohl žít v Praze a chodit do školy a vedl obvyklý život jako všichni jeho vrstevníci.

Spor se vrací k Městskému soudu v Brně, který se podle ústavních soudců bude muset vypořádat se závěry lékařských zpráv i s námitkami stěžovatele. „Bude muset důkladně zvážit, zda konkrétní, do značné míry netypické okolnosti věci nepovedou k závěru navrácení dítěte nenařídit,“ uvedl soudce zpravodaj.

Okamžité vrácení dítěte upravuje Haagská úmluva. Stejná úmluva ale obsahuje výjimky, které lze v tomto případě podle Ústavního soudu uplatnit.

video Šéf úřadu pro ochranu dětí: Pokud rodina jeví o děti zájem, je zbavení práv nepřípustné
Video Události komentáře
video

Šéf úřadu pro ochranu dětí: Pokud rodina jeví o děti zájem, je zbavení práv nepřípustné