Přes nákladné odbahnění v roce 2014 je Jordán opět kalný

Po odbahnění před třemi lety se voda v táborské nádrži Jordán prosvětlila, nyní už by ale opět málokdo hádal, že k němu došlo. Co způsobuje zhoršování vody v nádrži, by mělo odhalit průběžné a dlouhodobé sledování, které bude probíhat po celý rok. Na jeho konci dá Povodí Vltavy doporučení, jak ohledně čištění dál postupovat.

Video Události v regionech (Praha)
video

Kvalita vody v Jordánu se zhoršuje. Příčiny odhalí monitoring

Na žádost města zjišťovali pracovníci Povodí Vltavy průhlednost vody, koncentraci kyslíku a především přítomnost fosforu. Ten je nejrizikovějším faktorem pro růst sinic. Odebrané vzorky projdou laboratorní analýzou.

Po nákladném odbahnění Jordánu před třemi lety konstatovali pracovníci průhlednost čtyři metry. V květnu 2017 už ale mohou hovořit o průhlednosti pouze půl druhého metru. Odborníci považují za hlavní důvod komunální znečištění. „To znamená znečištění z obcí, které leží v povodí Jordánu,“ shrnuje vedoucí Odboru životního prostředí táborského městského úřadu Jan Fišer.

Jordán zřejmě znečišťují splašky z obcí

Tyto obce totiž nedisponují čističkami odpadních vod, a pokud ano, nedokáží účinně odstranit fosfor. Podle Fišera by bylo nutné vybudovat řadu čisticích stanic, ovšem zákon neumožňuje něco podobného vymáhat. Kvalita vody se tedy odvíjí od zodpovědnosti obcí.

S čistírnami odpadních vod mají problém také některé jihočeské osady patřící k městům. Města totiž nedosáhnou na dotace, díky nimž by v osadách mohla čističky postavit. Tábor plánuje zbudovat srážecí stanici fosforu na Košínském potoce, který představuje hlavní přítok Jordánu. Nezanedbatelným zdrojem znečištění jsou i okolní průtočné hospodářské rybníky, kde vodohospodáři často hnojí, aby se kaprům dařilo.