Sběr trusu i letecké snímkování. Šumava chystá rozsáhlé mapování tetřevů

Správci národních parků na Šumavě a v Bavorsku začali společně s tříletým projektem mapování tetřevovitých ptáků - tetřeva hlušce, tetřívka obecného a jeřábka lesního. Ptáky budou sledovat v jejich přirozeném prostředí, chystají rozbor genetických vzorků a 3D letecké snímkování jednotlivých oblastí. Sledování jim má ukázat sílu populací těchto chráněných ptáků i jejich genetický potenciál.

Video Události v regionech (Praha)
video

Na Šumavě se chystá rozsáhlé mapování tetřevovitých ptáků

I když symbolem Šumavy je především tetřev hlušec, vzácnější je tetřívek. Odhaduje se, že jeho počty dlouhodobě klesají. Správci parku mají zatím k dispozici nepřesné a zřejmě podhodnocené myslivecké odhady z tokanišť, podle nichž žije na území parku kolem 50 až 70 tetřívků.

Tetřívek a jeřábek žijí na české straně. Analýzou genetických informací parky zjistí nejen jejich přesnější počet, ale i přesun mezi jednotlivými tokaništi. „Genetická informace se nachází na povrchu trusu, jak prochází celým trávicím traktem daného jedince,“ upřesnil ornitolog parku Tomáš Lorenc.

Pozorovatele čeká sběr trusu i letecké snímky 

Sběrem trusu a rozborem vybraných vzorků se zpřesní odhadované počty ptáků a zjistí se další podrobnosti. Například u tetřívka se diskutuje o tom, zda se má šumavská populace podpořit umělým vysazováním, nebo ne.

Součástí projektu je také 3D letecké snímkování území a porostů. Trojrozměrný model vegetace, ze kterého zjistí vedení parku strukturu lesa a vegetace, pak umožní srovnání s výskytem ptačích druhů.

Tetřev si libuje na nečekaných místech

Výskyt tetřeva už na česko-německém pomezí monitorovali přírodovědci před zhruba pěti lety. V oblasti zjistili až 550 jedinců, z toho v šumavském parku žilo asi 350 tetřevů. Velká část populace tetřeva žije v západní části Šumavy i v současnosti. Kvůli tomu nemohla správa parku zpřístupnit pro turisty třeba bývalou lávkovou cestu u Čertova jezera. Jinde zase pracovníci parku vytváří prostředí pro tokaniště.

„Zjistili jsme, že se pohybuje na místech, kde bychom vůbec nečekali, že by mohl být. Vyhovuje mu třeba rozpadající se les nebo obnovující se les,“ přibližuje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák. Bezlesí obnovuje správa parku například na Kepelském Zhůří, další plochy pro výskyt tetřeva jsou na Borových Ladech.