Stát vyčlenil půl miliardy korun. Na velkolepou revitalizaci Hlučínského jezera

První etapa revitalizace Hlučínského jezera by měla začít příští rok. Projekt se dostal do vládního seznamu prioritních projektů revitalizace Moravskoslezského kraje. Letos na podzim chce ministerstvo financí začít hledat zhotovitele. Na protipovodňová opatření v lokalitě, která vznikla těžbou štěrkopísku, je vyčleněno 500 milionů korun.

Video Hlučínské jezero dostane finanční injekci
video

Hlučínské jezero dostane finanční injekci

„Osobně jsem jednal s ministrem financí Andrejem Babišem (ANO), který mi potvrdil, že na projekt je alokováno 500 milionů korun,“ uvedl starosta Hlučína Pavel Paschek (Občané pro Hlučín).

Původně byl rozpočet odhadován na více než 800 milionů korun. Loni v září ale město rozhodlo, že pro urychlení projekt rozdělí na dvě etapy. „Zahájení procesu zadávání výše uvedené veřejné zakázky je ze strany Ministerstva financí ČR plánováno na čtvrtý kvartál,“ řekl ředitel odboru hornictví ministerstva průmyslu a obchodu Zbyšek Sochor.

„Jsme rádi, že se situace pohnula tímto směrem. Revitalizace lokality a její vynětí ze záplavové zóny umožní další rozvoj areálu i města.“

Blanka Kotrlová (ANO)

místostarostka Hlučína

Náměstek moravskoslezského hejtmana Jan Krkoška (ANO) uvedl, že projekt zajistí větší ochranu před záplavami i lidem z dalších míst. „Jde nejen o Jilešovice a Děhylov, ale i obyvatele v Ostravě-Třebovicích a Martinově,“ řekl.

Opravené jezero bude mít podle něj i další efekt. „Stále častěji bojujeme se suchem. Považuji za velmi významnou i skutečnost, že po revitalizaci bude možné zvednout hladinu jezera. Při její obrovské ploše se nám tak podaří udržet v krajině obrovské množství vody,“ uvedl.

První etapa zahrne protipovodňová opatření

V rámci první etapy budou kolem jezera obnovena či vybudována protipovodňová opatření včetně zvýšení a zpevnění hrází jezera a řeky Opavy, opravy nápustného a výpustného ventilu a dalších technických vodních objektů i mostu. Do druhé etapy projektu sanace, rekultivace a revitalizace bývalého dobývacího prostoru štěrkopísku se přesune rekonstrukce zničené a poškozené dopravní infrastruktury a budování souvisejících stavebních objektů, jako jsou kruhové objezdy, parkoviště a podobně.

Hotový projekt, který je největší v novodobé historii Hlučína, odevzdal starosta Paschek ministerstvu průmyslu a obchodu předloni v květnu. Následně o něm jednal s několika ministry. Výsledkem jednání byl právě požadavek na jeho rozdělení kvůli finanční náročnosti.

Projekt má také odstranit staré ekologické škody, obnovit přirozený vodní režim, krajinu a zeleň poškozenou těžbou štěrkopísku, která se v Hlučíně prováděla od 60. do 80. let minulého století.

Už při povodních v roce 1997 vznikly v oblasti obrovské škody na komunikacích i na vodních stavbách. Tehdy se přelily říční hráze na řece Opavě mezi Děhylovem a Jilešovicemi, voda se propojila s Hlučínským jezerem. Škody na majetku, který spravuje státní podnik Povodí Odry, se pohybovaly v řádech desítek milionů korun.