Nezapomínejte třídit textil, vyzývají zpracovatelé odpadu. Na skládkách ho končí velké množství

Použité ošacení, které je možné dále využít a zpracovat, nemusí končit na skládkách. Deset procent z celého komunálního odpadu tvoří totiž právě textil, sdělila Vladimíra Karasová, mluvčí společnosti OZO, která se na Ostravsku zabývá odvozem a zpracováním odpadů. Počet kontejnerů na třídění textilu přitom stále roste, a to nejen v Moravskoslezském kraji.

Video Lidé málo třídí textil
video

Lidé málo třídí textil

O použité oblečení mají zájem především charitativní organizace, ale také průmyslové podniky, které jej používají k další výrobě. S tříděním textilu pomáhá i samotná odpadová společnost, která má v rámci svých sběrných dvorů umístěno dohromady 12 kontejnerů.

„Na území města je jich pak rozmístěno dalších devadesát. Jedná se o kontejnery Armády spásy a Diakonie Broumov, které mají podepsanou smlouvu s městem,“ zjistila redaktorka České televize Marina Koziolová.

„Dvě třetiny (odevzdaného textilu) zamíří do sociálních služeb a jedna třetina k průmyslovému zpracování.“

Marek Stuš

koordinátor projektu ReShare, který provozuje Armáda Spásy

Počet kontejnerů připravených pro sběr textilu tím ale nekončí. Mohou se nacházet také na soukromých pozemcích a nemusejí tak být evidovány. Například Armáda Spásy jako jedna z obecně prospěšných společností, která působí v Moravskoslezském kraji, vytřídila za letošek na 380 tun textilu. 

Textil vybírá na Ostravsku také Diakonie Broumov. Podobně jako v Armádě spásy, také zde se věci vytřídí na ty, které jsou použitelné k humanitárním účelům a ty, které se použijí k dalšímu zpracování (například v automobilovém a stavebním průmyslu nebo na výrobu přikrývek a úklidových hadrů).

Na celém procesu se zde podílejí lidé z okraje společnosti, kteří mají v Diakonii azylové ubytování a získají zde také pracovní uplatnění. V současnosti jde o desítky osob bez přístřeší, které by jinak práci nikde nedostaly.

Dalším pozitivním faktorem je ochrana životní prostředí, jelikož textil neskončí na skládkách, ale je ještě z 90 procent dále využitelný, dodali zástupci Diakonie Broumov.

 

Podle Jana Maršáka, zástupce ředitele odboru odpadu ministerstva životního prostředí, bylo na území celé České republiky v roce 2014 zhruba tři a půl tisíce kontejnerů, letos se jejich počet přehoupl přes čtyři tisíce. A to i díky dotacím, zaměřeným na odpadové hospodářství, které jsou poskytovány z Operačního programu Životní prostředí. Až do roku 2020 je ve fondu životního prostředí vyčleněno pro tyto účely 12 miliard korun.