Dyje má nové rybí přírůstky. Povodí Moravy do řeky vypustilo 500 jeseterů malých

Do řeky Dyje vypustili pracovníci Povodí Moravy pět set jeseterů malých. Pomocí těchto malých přírůstků chtějí v českých vodách obnovit jejich původně rozsáhlou populaci. Jeseteři jsou totiž jedním z vývojově nejstarších druhů ryb žijících v tuzemsku a jsou na českém území dokonce chránění zákonem. V rámci projektu usilujícího o rozšíření jejich populace hodlá Povodí Moravy vypustit celkem 25 tisíc ryb.

Jeseteři malí v českých vodách dorůstají velikosti až 60 centimetrů
Zdroj: ČTK Autor: David Veis

První jeseteři malí opustili kádě a sítě v úterý dopoledne v Pohansku a na Břeclavsku. Do volné přírody je spolu se zaměstnanci Povodí Moravy pouštěly i děti z místní základní školy. „Pro vypuštění je dnes ideální počasí, protože je chladno a deštivo. Kdyby bylo teplo, byl by problém malé ryby v kádích dlouhodobě přechovávat,“ popsal podmínky generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský.

Malí jeseteří nyní dosahují délky teprve pár centimetrů, za první rok svého života by ale měli dorůst do velikosti zhruba 25 centimetrů. Pak už rostou pomaleji a ve chvíli, kdy jsou schopní rozmnožování, mají okolo šesti let a 40 centimetrů. „V našich vodách tak dorůstá běžně velikosti 40 až 60 centimetrů. Udávají se ale i úlovky přesahující jeden metr, ale takové ryby jsou vzácné,“ dodal Hodovský.

Video Studio 6
video

Vypuštění jeseterů malých do řeky Dyje

Před vypuštěním do řeky pracovníci 50 ryb vybavili vysílačkami, aby mohli monitorovat jejich pohyb, místa jejich výskytu a také případnou úmrtnost. „Jeseteři jsou vzorový druh, který ukazuje, jestli je řeka zdravá. Tam, kde žijí a množí se, tak můžeme počítat s tím, že je v pořádku,“ vysvětlil pracovník ústavu hydrobiologie a vodního ekosystému na univerzitě ve Vídni Thomas Friedrich.

Lidé jesetery málem vyhubili

Populace těchto ryb je ale také odrazem toho, jak v minulosti lidé hospodařili s vodou a jak zacházeli s živočichy žijícími v řekách. „Jeseteři bývali významným druhem. Jenže byli součástí potravy už v 17. století a jejich odlov byl silný, navíc kvůli úpravě toků a stavbě přehrad byli na pokraji vyhubení,“ doplnil.

Jeseteři byli pochoutkou nejen kvůli chuti, ale také proto, že nemají kosti. „Jsou v podstatě živými fosiliemi starými 200 milionů let. Mají takový vnější krunýř místo kostry,“ popsal stavbu jejich těla Friedrich. Jeseteři jsou chráněným druhem, tak je rybáři mohou lovit jen sportovně – po výlovku je pustit zpět do vody. Povodí Moravy by podle jejího generálního ředitele ocenilo, kdyby jim každý úlovek také hlásili.

Kromě už vypuštěných 500 ryb chce Povodí Moravy vrátit do vody dalších 25 tisíc jeseterů. Takový počet ryb už by měl být schopný založit dlouhodobě fungující populaci a posílit dosavadní populaci jeseterů v Česku.