NKÚ: Za nevyčerpáním třetiny dotací na Plzeň – město kultury je nepřipravenost

Nepřipravenost projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 je hlavním důvodem, proč nebyla vyčerpána třetina schválených peněz z evropských dotací. Takový je závěr Nejvyššího kontrolního úřadu, podle něhož bylo ze 17 dílčích projektů celé akce realizováno pouze 11. Plzeňského primátora Martina Zrzaveckého (ČSSD) i předsedu Regionální rady Iva Grünera (ČSSD) zpráva zaskočila a překvapila. Úřad s nimi prý komunikoval ve zcela opačném duchu.

Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015
Zdroj: ČTK Autor: Pavel Němeček

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyčlenila na projekt Plzeň EHMK evropské dotace ve výši 19,5 milionu eur, z nichž šest milionů zůstalo nevyčerpáno. Jako důvod kontrolní úřad uvádí nepřipravenost investic. „Město Plzeň totiž až do pokročilé fáze příprav nerozhodlo, které dílčí projekty se uskuteční,“ píší kontroloři ve zprávě.

V rámci 17 plánovaných projektů akce Plzeň EHMK mělo vyrůst například pět nových sídel kulturních institucí. Do zdárného konce stavaři dotáhli pouze novostavbu divadla za 952 milionů korun. Z této sumy mohli kontroloři podle zákona prověřit necelých 233 milionů korun, vydaných mimo jiné na interaktivní skulpturu.

Nové divadlo neodpovídá podle NKÚ žádosti o dotaci

Při kontrole na místě ale inspektoři NKÚ přišli na to, že objekt není zhotoven z plánovaného materiálu, takže neplní svůj účel. Stejně jsou na tom i další plánované architektonické prvky. Novostavba tak podle NKÚ neodpovídá plánům ve schválené žádosti o dotaci.

Nové divadlo v Plzni
Zdroj: ČTK
Autor: Petr Eret

Kontroloři prověřovali také způsob hodnocení, na jehož základě Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad rozhodovala, které projekty podpoří. Hodnocení projektů nebylo podle NKÚ objektivní. V některých případech hodnotitelé udělili velký počet bodů projektům, které nenaplňovaly hodnocená kritéria, případně se hodnotitelé kvůli chybějící metodice v hodnocení úplně rozcházeli.

Úřad nám tvrdil, že je vše v pořádku, brání se primátor Zrzavecký

Primátor Zrzavecký i předseda Regionální rady Grüner byli přesvědčeni o tom, že po vypořádání námitek, které NKÚ uznalo, bude závěr jiný. Město i regionální rada se hodlají závěrům NKÚ bránit. Zrzavecký uvedl, že nemá tušení, z čeho tisková zpráva vychází. Po kontrole NKÚ podle něj město dostalo protokol, v němž rozporovalo některé dílčí závěry. „Tak proběhlo několik kol a závěr kolegia NKÚ – že v podstatě všechno je v pořádku, protože veškeré naše připomínky vypořádali, že s nimi souhlasili,“ řekl Zrzavecký.

„Jednoznačně s tím nesouhlasíme. Vůbec nevím, na základě čeho ta tisková zpráva vychází. Samozřejmě, město se bude bránit.“

Martin Zrzavecký

primátor města Plzně

Také Grüner poukázal na to, že všechny připomínky, které NKÚ ke kontrole měl, byly vypořádány. „Kontrolní zjištění, to znamená dopad do financování, tedy jakákoliv korekce –nula. Takže jsme byli přesvědčeni, že zpráva bude korektní. Osobně si myslím, že tisková zpráva by měla korespondovat se zjištěním. A zjištění s dopadem nula je pro mě zjištění pozitivní. Jsme překvapeni a budeme odpovídat, že tomu nerozumíme,“ řekl Grüner. Odmítl, že nějaké peníze zůstaly nevyčerpané. Zpráva podle něj „sčítá jablka s hruškami“.