Blanka: Stavba pěti primátorů a jedné primátorky

Leckdo tomu do poslední chvíle nevěřil, ale tunelem Blanka jezdí od odpoledne auta. Jeho osmiletý zrod neprovázel jen zájem veřejnosti, růst nákladů či odklady otevření, ale také turbulence na pražské politické scéně. V čele města se za tu dobu vystřídali tři primátoři a jedna primátorka. Další dva (resp. tři) primátoři potom měli s Blankou co do činění v době, kdy se vybírala trasa či připravoval projekt. Jak dnes všech šest pohlíží na čerstvě dokončené dílo? A jak na něj pohlíží uživatelé sociálních sítí?

Tři bývalí primátoři Bohuslav Svoboda s Janem Koukalem a Pavlem Bémem na snímku ze sjezdu pražské ODS z roku 2012

Zdroj: ČTK Autor: Michal Kamaryt

Rodilý Brňan Jan Koukal byl pražským primátorem za ODS v letech 1993 až 1998. Za jeho působení Praha upřesnila, kudy by měl vést úsek Městského okruhu navazující na severu na Strahovský tunel. Vznikly tři návrhy trasy tunelového komplexu s označeními Blanka, Dana a Hana, které se lišily trasou (Blanka měla vést od Prašného mostu pod Bubenčí, Dana pod Dejvicemi a Hana pod Holešovicemi). V závěru Koukalovy vlády již začalo být jasné, že konečná volba bude mít jméno Blanka. Ale na její zanesení do územního plánu i další dění se exprimátor Koukal koukal už jen z povzdálí.

  • Jak vzpomíná na výběr varianty Blanka: „Byla komise, která byla sestavená ze tří starostů dotčených městských částí. Za hlavní město Prahu tam byl Ing. Polák, který byl náměstek v radě, která byla před námi za pana Kořána. Tato skupina připravovala od dubna 1993 podkladové materiály a v 96. nebylo rozhodnuto o jedné variantě, ale šly do finále dvě varianty, Hana a Blanka.“
  • Blanka se ale podle Jana Koukala vůbec neměla stavět, dokud není severozápadní část vnějšího okruhu: „Měl se dostavět nejprve vnější okruh. Pořadí spouštění mělo být obrácené. Teď budeme čekat ,nevím jak dlouho, než bude mít stát svou část splněnou.“

Jan Kasl byl pražským primátorem necelé jedno volební období. Nastoupil jako úspěšný volební lídr ODS v roce 1998 a skončil několik měsíců před volbami v roce 2002 pro nesouhlas s tehdejším stranickým vedením. Přesto byla jeho etapa pro Blanku nesmírně důležitá. V roce 1999 zastupitelé schválili změnu územního plánu,  při které se do dokumentace dostala trasa z Malovanky na Pelc-Tyrolku přes Prašný most, Letnou a pod Stromovkou. V roce 2001 potom byla hotová dokumentace pro územní řízení, potom se ale Jan Kasl z centra dění kolem tunelu Blanka vytratil.

  • Co si myslí, že měl udělat jinak? „Já si vyčítám jednu věc: Že jsem se nepokusil přesvědčit experty, aby ještě přehodnotili rozhodnutí, které předložili mému předchůdci a starostům: Že Blanka je nejlepší řešení. Když jsem nastoupil a ptal se, proč není vybraná Dana, řekla mi paní inženýrka Kejvalová, že by byla příšerně drahá. Stála by – považte – 16 miliard.“
  • Ani podle Jana Kasla ale neměla stavba Blanky začít v roce 2007: „Pavel Bém zahájil Blanku v situaci, kdy se měl stavět vnější okruh. Blanka se neměla začít stavět.“

Po krátkém primátorském působení Igora Němce, které se do paměti Pražanů vrylo z jiných důvodů než kvůli Blance, nastoupil Pavel Bém. Další z reprezentantů ODS byl nejdéle sloužícím porevolučním primátorem, funkce mu patřila mezi lety 2002 a 2010, přičemž ve druhém volebním období měli občanští demokraté v zastupitelstvu většinu. Za jeho působení došlo k rozhodujícím krokům: Vznikly smlouvy s dodavateli a v roce 2007 začala stavba.

  • Co pro Pavla Béma znamená dokončení Blanky? „Pro mne osobně znamená noční můru, které se zbavím. Naplňuje mne to pocitem radosti a zadostiučiněním. Porod byl těžký, ale dítě to bude krásné, šikovné a převelice užitečné.“
  • Jaké chyby si myslí, že udělal? „Nejsem si vědom, že bychom udělali něco špatně.“ 

Za necelé tři roky vlády posledního primátora z ODS Bohuslava Svobody sice začaly klíčit spory města s jeho smluvními partnery, ale samotný tunelový komplex pouze pomalu rostl a postupně propadaly termíny, kdy se měl otevírat.

  • Co pro Bohuslava Svobodu tunel Blanka znamená? „Pro mě znamená dva roky inzenivní a opravdu těžké práce. Znamená pro mě vnímání toho, že osm let tam tři tisíce lidí pracovalo, znamená to, že osm let Pražané skákali přes výkopy, měli starost, jestli jim domy nespadnou. Znamená také to, že je to řešení, které řešením není. Čtyři roky se nebude nic dít, a protože ten tunel nemá žádný výstup dál, tak je polotovarem.“

Tomáš Hudeček byl primátorem od jara 2013, kdy odstavil Bohuslava Svobodu, do voleb v roce 2014. První primátor z jiné strany než ODS od roku 1991 šel do ostrých střetů s dodavateli, kvůli kterým Metrostav stavbu na několik měsíců přerušil. Krátce před volbami, které Hudeček prohrál, se podařilo otevřít alespoň Trojský most.

  • Co řekl Tomáš Hudeček  v nejvypjatějších chvílích? „Tunelu Blanka už mají všichni po krk a byli by rádi, aby byl co nejdříve dostavěn. Do čtrnácti dnů předložíme na radu hl. m. Prahy řešení financování tunelu Blanka tak, aby nehrozilo nedokončení stavby.“

Adriana Krnáčová, která se jako lídryně vítězného ANO stala v roce 2014 první pražskou primátorkou, se sice proslavila peprnými výrazy na adresu dodavatelů, ale právě za jejího působení došla stavba Blanky naplnění.

  • Co pro Adrianu Krnáčovou dnes tunel Blanka znamená? „Je to jeden z největších a nejdelších městských tunelů v Evropě a je to nejdelší silniční tunel v České republice. Je současně i mementem pro veřejnou správu, jak takové infrastrukturní projekty nesoutěžit, neřídit a zejména nefinancovat.“

Video TÉMA UDÁLOSTÍ: Tunel Blanka před otevřením
video

TÉMA UDÁLOSTÍ: Tunel Blanka před otevřením

TÉMA UDÁLOSTÍ: Tunel Blanka před otevřením

Hyde Park ČT24 Speciál: Tunelový komplex Blanka

Události, komentáře: Tři bývalí primátoři o Blance