Měření statiky starých akátů odhalilo hnilobu. Jejich pád ale nehrozí

Statiku tří vzrostlých akátů měřily pracovnice Veřejné zeleně v centru Brna. Jeden ve zkoušce obstál bez problémů, u dalších dvou test prokázal hnilobu uvnitř kmenu. K zemi ale stromy zatím nepůjdou – spadnutí ani rozlomení u nich nehrozí. Každý rok v Brně lesníci pokácejí asi dvacítku stromů, které už jsou sešlé a nebezpečné.

Měření statiky stromů v Brně
Zdroj: ČT24

„Já bych ten vršek změřila jako kruh, protože ten vrch se nám bude hodně špatně měřit,“ vysvětlila způsob měření statiky u jednoho ze zkoumaných stromů správkyně stromů Veřejné zeleně města Brna Alexandra Koutná. K jejich testování využívá matematický model, který zobrazí na obrazovce počítače, jak pravděpodobně vypadá strom uvnitř. „Instalujeme si sondy po obvodu kmene a pak bude snímat rychlost šíření zvuku uprostřed něho,“ popsala postup správkyně stromů.

Pro umístění sond je třeba zatlouct do stromu hřeby. Koutná je na akátu dává 14 centimetrů od sebe. „Zatlouká se to tak, aby přes kůru pronikly do dřevní části,“ řekla. Poté, co jsou všechny hřeby zatlučeny, tak jsou pospojovány snímači. Do každého hřebu pak statička několikrát uhodí kladívkem a šířený zvuk snímač zachytí. Ihned se tak na obrazovce opodál instalovaného počítače zobrazí model kmene.

Video O zkoumaných kmenech hovoří Lucie Fuchsová
video

O zkoumaných kmenech hovoří Lucie Fuchsová

„Tak nám to vykresluje, že by to dřevo mělo být uvnitř docela zdravé. Světlé plochy mohou občas znamenat, že je tam buď dutina, ale v tomto případě to může být tím, že byly ne úplně dobře zatlučeny do hloubky hřeby,“ okomentovala zobrazený model Koutná. V samotném jádru kmene objevila drobný defekt. Podle jejích slov to ale není žádná velká dutina, a strom tak není třeba kácet. „To měření není úplně časově krátké, takže si vybíráme stromy, u kterých to měření má význam. Nebo ty, u kterých si chceme potvrdit nebo vyvrátit náš předpoklad, že tam je nějaký defekt, hniloba,“ dodala správkyně.

Celkem změřila se svou kolegyní tři stromy na Sokolské ulici v Brně. „Nám tu zůstaly tři starší akáty. Právě měřený je největší, další dva mají více redukovanou korunu, ale u nich byl větší předpoklad rizika. Ty kmeny nejsou zdravé, je to vidět i na pohled a při měření jsme zjistily, že jsou v nich dutiny s hnilobami,“ uvedla Koutná. Největší strom zůstane na svém místě, další dva možná nahradí nová výsadba.

Ulomená větev poničila auta

Přestože kontroly provádí pracovníci Veřejné zeleně města Brna pravidelně, ne vždy se podaří ztrouchnivělý strom objevit včas. Před dvěma měsíci se ulomila větev ztrouchnivělého stromu v brněnské Mozartově ulici a poničila několik aut. Právě u tohoto stromu měření delší dobru neproběhlo, protože v čase jeho plánovaného testování přestal fungovat měřicí přístroj.