Spalovna Chotíkov má územní rozhodnutí i stavební povolení

Chotíkovská spalovna na Plzeňsku má opět platné územní rozhodnutí. V pátek ho vydal Krajský úřad Jihočeského kraje. Stavba nejmodernějšího zařízení svého druhu v Evropě může pokračovat. Před deseti dny stavbu povolil také Středočeský kraj, který spalovnu posuzoval z důvodu podjatosti Krajského úřadu v Plzni. Zařízení na spalování komunálního odpadu je už z 90 procent hotové. Zkušební provoz by měl začít v prvních měsících roku 2016.
image_666636
Zdroj: ČTK Autor: Slavomír Kubeš

Budované spalovně komunálního odpadu u Plzně chybí k dokončení už jen asi 10 procent. Hlavní technologie jako turbína, generátor, zařízení na čištění spalin, kotel a jeřáby už jsou namontované. 

V Chotíkově zbývá ještě dodělat potrubí, propojit jednotlivé části kabely a celé zařízení oživit. Konstatoval to Vlastimil Borecký z Plzeňské teplárenské, která je investorem dvoumiliardové stavby. „Ukončeno je 90 procent montážních prací. Nyní budeme tahat ke všem zařízením silové a sdělovací kabely a kabely pro řídící systém,“ uvedl Borecký s tím, že práce má být hotová do poloviny listopadu.

Martin Křišta, který výstavbu spalovny v Chotíkově koordinuje, upozorňuje jako na zajímavost například na místo, kam budou s odpadem přijíždět popelářské vozy. Bude totiž zakryté, aby se zápach z odpadu nešířil do okolí.

Do Vánoc chce investor po generálním dodavateli, pražském ČKD, aby udělal individuální zkoušky všech zařízení. Poté se začne oživovat technologie a řídící systémy. O zahájení zkušebního provozu požádá investor stavební úřad těsně před Vánoci.

Zrušené a posléze obnovené stavební povolení

Spalovna, jejíž stavba byla zahájena v říjnu 2013, měla podle plánu koncem letošního roku najet do ročního zkušebního provozu. Ten se ale zdrží o dva až tři měsíce vinou konzervace, kterou musela spalovna projít poté, co Krajský soud v Plzni v únoru na popud ekologických aktivistů zrušil stavební povolení. Středočeský kraj ale počátkem července platnost původního povolení obnovil.

Mluvčí Krajského úřadu Středočeského kraje Nicole Mertinová, která byla hostem pořadu Události v regionech, konstatovala, že jejich úřad neshledal žádné pochybení ze strany stavebního úřadu v Plzeňském kraji, a proto toto jejich rozhodnutí potvrdil.

Nicole Mertinová k posuzování stavebního povolení středočeským úřadem:

Tento případ je ukázkou, že v současném správním řádu je nevyhovujícím způsobem řešena systémová podjatost. Proto zde došlo k tomu, že věc, kterou původně měl řešit Krajský úřad Plzeňského kraje, nakonec skončila ve Středočeském kraji.


„Stavební povolení už máme zpátky včetně nabytí právní moci,“ uvedl Martin Křišta z městské firmy Plzeňská teplárenská. Generální ředitel teplárny Tomáš Drápela zatím nedokázal vyčíslit škody, které vznikly po únorovém verdiktu soudu, který stavbu zastavil. Spalovna ale kvůli soudům přišla loni o téměř půl miliardovou dotaci. 

Aktivisté soudu argumentovali, že plzeňský krajský úřad, který o stavbě spalovny rozhodoval, byl podjatý. Ministerstvo pro místní rozvoj poté předalo rozhodování jiným krajům.

V pátek spalovna získala zpět i územní rozhodnutí

Chotíkovská spalovna má zpět platné územní rozhodnutí. V pátek o tom rozhodl Krajský úřad Jihočeského kraje, který se věcí zabýval poté, co Krajský soud v Plzni na popud ekologických aktivistů rozhodnutí staré tři roky zrušil.

„Teď jsem dostal do e-mailu informaci, že Jihočeský kraj nám potvrdil tři roky staré územní rozhodnutí, jemuž výrokem soudu pozbyla právoplatnost,“ uvedl v pátek Martin Křišta. Nyní má tedy investor platné všechny dokumenty nutné ke stavbě. Teplárna ještě čeká na nabytí právní moci územního rozhodnutí, proti němuž se nedá odvolat. 

Odpůrci spalovny připravují kvůli stavebnímu povolení žalobu

Zatímco dělníci na stavbě natahují kabely, aktivisté připravují podání žaloby na Středočeský kraj, který stavbu před deseti dny povolil. „Stavebnímu povolení musí předcházet vydané platné územní rozhodnutí. A to v tu chvíli, kdy bylo vydáno stavební povolení, nebylo, neexistovalo,“ konstatoval Milan Reiniger, odpůrce spalovny.

Investor: Vypouštěné látky budou třetinové proti evropským normám

Spalovna bude podle investora garantovat přísné limity vypouštěných látek, které budou na úrovni jedné třetiny evropských norem. „Například u kysličníků dusíku, kde evropská norma říká 200 miligramů na metr krychlový, tak náš projekt má 70 miligramů,“ uvedl Vladimír Borecký z Plzeňské teplárenské. U prachu, kde je evropský limit 10 mg/m3, bude spalovna garantovat jen 2,3 miligramu. K tomu přispívá několik textilních filtrů. Technologická voda se podle Boreckého vůbec nedostane ze spalovny ven.

Hotový je také betonový bunkr na odpad s objemem 4600 metrů krychlových, tedy zásoba na pět dnů. Hluboký je 30 metrů a popelářské vozy s odpadem budou zajíždět přímo do něj. Zařízení spotřebuje 12,5 tuny odpadu za hodinu. Poběží celý rok kromě čtrnáctidenní servisní odstávky.

Směsný odpad z popelnic má výhřevnost skoro jako hnědé uhlí

Spalovna, která bude mít životnost 35 let, ročně spotřebuje až 95 000 tun směsného komunálního odpadu, z toho 55 000 tun bude z Plzně a zbytek ze šesti až sedmi překladišť v Plzeňském kraji. Směsný odpad z černých popelnic, který se ve spalovně nebude třídit, má výhřevnost jen o něco menší než hnědé uhlí, tedy 10 až 11 MJ/kg. Spalovna má už smlouvy se svozovými firmami na veškeré palivo a přijala 36 zaměstnanců.

Odpadem ze spalovny bude 20.000 tun škváry, která se využije jako stavební materiál na zásypy, a 5000 tun nebezpečného odpadu, který bude směřovat na speciální skládky.


Spalovna za 2,1 miliardy korun, jejíž ekonomická návratnost je odhadovaná na 15 let, bude trvale vyrábět elektřinu a teplo. Veškerý zisk z prodeje energií a plateb za odpad prý půjde do provozu, obnovy a servisu zařízení. „Jde o službu obyvatelstvu,“ řekl vedoucí projektu spalovny Vlastimil Borecký. Připomněl, že v roce 2024 bude v ČR zakázáno skládkování komunálního odpadu.

Video Události v regionech: Chotíkovská spalovna
video

Události v regionech: Chotíkovská spalovna

/*json*/{"map":{"lat":49.77978073285018,"lng":13.35739496611323,"zoom":11,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":{"0":{"lat":49.79456339537415,"lng":13.317146301269531,"type":"","description":"Chotíkov"}},"polylines":{},"circles":{},"polygons":{},"rectangles":{}}/*json*/