EDA pomáhá dětem už 25 let a slaví zábavou pro děti i dospělé ve Stromovce

Raná péče EDA slaví 25. výročí existence profesionální služby rané péče celodenním festivalem v neděli 31. května v parku Stromovka v Praze 7 u restaurace Šlechtovka. Na festivalu se lidé budou moci blíže seznámit s prací poradkyň rané péče a jejich službami pro děti a rodiče. Festival ale nebude jen o vážných tématech, ale také o zábavě nejen pro rodiny s dětmi.

Rodiny s dětmi se mohou těšit na divadelní představení, workshopy a hry. Akci zahájí soubor Buchty a loutky loutkovým představením Neposlušná kůzlátka, na programu je také ukázka práce s asistenčními psy. Součástí akce bude možnost zdarma využít vyšetření zrakových funkcí dítěte, které provedou odbornice na tuto problematiku, jež jsou zároveň průkopnicemi rané péče v České republice. Na večer je připraven program pro dospělé a kapely Bombarďák, Biorchestr, United Heads a Květy.

Součástí programu bude charitativní sbírka a slosování o ceny. Účastníci mohou akci podpořit také dobrovolným příspěvkem, za který si budou moci vybrat upomínkový předmět nebo sladkosti, které vlastnoručně jako poděkování upekly naše klientské maminky.

Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které má zdravotní postižení nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba napomáhá při realizaci práva na vzdělání a výchovu dětí se zdravotním postižením, podporuje integraci těchto dětí i jejich rodin do společnosti. Služba umožňuje dítěti zůstat doma, a představuje tak alternativu ústavní péče.