Liberecký kraj by se mohl zmenšit na úkor Polska

Liberec – Libereckému kraji hrozí, že kvůli vypořádání starých územních dluhů vůči Polsku přijde o zhruba 49 hektarů svého území ve Frýdlantském výběžku. Dotknout by se to mělo katastrálního území obcí Bulovka, Horní Řasnice a Heřmanice. Jenže starostové ani Liberecký kraj s tím nesouhlasí a žádají, aby ministerstvo s Polskem dohodlo nulovou variantu nebo finanční kompenzaci.

Územní nároky Polska vznikly jako důsledek sporu o Těšínsko, který se mezi Československem a Polskem vedl od rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918 a vyvrcholil v roce 1958 podepsáním mezistátní smlouvy. Tehdy se s konečnou platností vytyčily státní hranice.  

Hranice se zkrátila o 80 kilometrů a na 85 místech se pozemky českých majitelů ocitly na polské straně nebo naopak. Přestože se uskutečnilo územní narovnání, Polsko spočítalo, že přišlo o 369 hektarů, a po roce 1989 byl proto spor obnoven.  

„Kraj i obce preferují nulovou variantu, aby se hranice nemusely posouvat. Dlouhodobě vedená jednání a také prezentace změny hranic některými polskými médii nešťastným způsobem narušují sousedské vztahy, které máme,“ poznamenal hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN).  

Hejtman: V případě výměny by měl stát kompenzovat ušlé daňové příjmy

Pokud by ale k posunu hranic skutečně došlo, pak mají starostové i kraj řadu požadavků. „V prvé řadě by měl stát finančně kompenzovat dotčeným obcím ušlé daňové příjmy za vrácené pozemky, a to na dobu 100 let,“ řekl hejtman.  

Starostové i vedení kraje také požadují, aby dohoda řešila nájem nebo vlastnictví pozemků, které jsou dnes zemědělsky obhospodařované a mohou se ocitnout v majetku sousedního Polska. Třetí podmínka se pak týká jednoho konkrétního pozemku v Bulovce. „V případě toho pozemku, který má v nájmu zemědělec, žádáme o změnu rozsahu vráceného území,“ uvedla starostka Romana Šidlová.

Video Problém se týká celkem čtyř krajů
video

Problém se týká celkem čtyř krajů

Právě obec Bulovka má ztratit ze svého území největší část – 32 hektarů. „To nejsou pozemky, které by byly zanedbané. Jsou to pozemky, které se obhospodařovávají a jsou zhodnocené tou prací tady,“ upozorňuje starostka.  

Liberecký kraj ale není jediný, který by mohl přijít o část svého území – problém se týká hned čtyř krajů. Kraj chce proto zajistit, aby hejtmani všech dotčených regionů postupovali společně.