Speciální přístroje pomáhají neurologicky nemocným dětem chodit

Klimkovice - Dětská léčebna jodových lázní Sanatoria Klimkovice u Ostravy otevřela tělocvičnu se speciálními rehabilitačními přístroji, které pomáhají neurologicky nemocným dětem a dětem po úrazech v nácviku základních pohybů - především chůze.

Pohybové neboli lokomoční centrum v klimkovických lázních je součástí dětské léčebny pohybových potíží, která využívá jodobromovou minerální vodu. Speciální rehabilitační přístroje za téměř dva miliony korun pomáhají postiženým dětem zlepšovat chůzi nebo se vůbec poprvé postavit na nohy. 

V tělocvičně je třináct přístrojů, například dva chodicí pásy, jeden mechanický, druhý elektrický. Doplňují je speciální terapeutické klece se spuštěnými pružnými lany, která umožňují dítě uchytit a zafixovat tak, aby terapeut měl volné ruce a mohl dál korigovat a upravovat jeho chůzi. Centrum má za sebou asi měsíční zkušební provoz. Výsledky splnily očekávání. U dětí, které pravidelně na přístrojích cvičí, je podle lékařů i rodičů patrné zlepšení hybnosti.

Nejčastější diagnóza: Dětská mozková obrna

„Některé děti vůbec nejsou schopné stát. Stroje, které tady máme, například vertikalizační stojany nebo stimulátory chůze, jim v tom pomáhají,“ uvedla neuroložka Eva Kubíčková. Dodala, že přístroje jsou určené především pro děti s mozkovou obrnou, pro malé pacienty po úrazech mozku nebo po cévních mozkových příhodách. Ty se podle ní v Česku u dětí vyskytují stále častěji. Díky cvičení na strojích a pod vedením fyzioterapeutů dosahují děti, které jsou schopny chůze, stabilnějšího postoje a zkvalitnění chůze. Ty, které nechodí, se učí postavit a stát u opory. „Jakékoliv zlepšení v pohybových stereotypech dítěte je velkým přínosem,“ zdůraznila lékařka.

Video Klimkovice: dětské centrum se otevírá
video

Klimkovice: dětské centrum se otevírá

Jednou z pacientek je pětiletá Eliška, která je po mozkové obrně. Na speciálním přístroji se už asi dva týdny učí zkřížený pohyb. Posiluje koordinaci horních a dolních končetin, protahuje zkrácené svalové skupiny, které pohyb omezují. „Před cvičením vůbec nebyla schopna udržet levou ručičku, kterou má postiženější, na madle,“ uvedla fyzioterapeutka Jana Trnovcová. Dodala, že problémy neurologicky nemocných dětí jsou velice individuální. „Nevnímají svůj střed těla, nevědí, co je levá a pravá strana, nemají stabilitu stoje, sedu,“ popisovala. Dalším pacientem je například chlapec, který je schopen chodit pouze po špičkách. „Speciální robotický pás mu pomáhá prodloužit krok tak, aby našlapoval na paty,“ uvedla terapeutka.

Klimkovické centrum je nejmodernější v Česku

V klimkovickém lokomočním centru pro děti, které je jediné svého druhu v Česku, se vystřídá denně až padesát pacientů. Rodiče jsou z nového přístrojového vybavení nadšeni. „Klimkovice teď patří k lídrům v rehabilitaci dětí postižených dětskou mozkovou obrnou, a to nejenom v České republice, ale i v Evropě. Sledujeme to, rodiče jezdí po celém světě, aby dětem pomohli,“ řekl otec jednoho z nejpostiženějších pacientů Bohumil Svoboda, který je zakladatelem Asociace rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými onemocněními.

Sanatoria Klimkovice
Zdroj: ČTK
Autor: Jaroslav Ožana