Spor mezi obyvateli Maříže u Slavonic a radnicí

Maříž - Spor mezi obyvateli Maříže u Slavonic a radnicí se rozhořel poté, co vedení města oznámilo záměr obnovit po padesáti letech místní zámecký park. Lidé se obávají, že neodborným zásahem zahynou vzácné listnaté stromy. Na stranu obyvatel se postavili i ochránci přírody. Místní lidé říkají, že obnovu parku nechtějí. Na slavonickou radnici už poslali petici s téměř dvěma sty podpisy. Žádají, aby město upustilo hlavně od kácení vzrostlých stromů.

Obyvatelka Maříže Isabela Fárová se bojí neopatrného zásahu, který už nebude možné vzít zpět. Už před pěti měsíci pokáceli rybáři několik stromů kolem místního rybníka. To spor o další stromy v lese odstartovalo. Vznikla obava, že by se podobný přístup mohl opakovat i v parku, což potvrdil obyvatel Maříže Jindřich Přibík.

Lidem se nelíbí, že vedení Slavonic doposud nenechalo zpracovat ornitologický, botanický ani biologický průzkum zhruba pětihektarového listnatého lesa. Podle ochránců přírody je tato oblast unikátní. Podle Antonína Žampacha z Českého svazu ochránců přírody je takto zachovalých lesů opravdu málo. S obnovou parku počítají Slavonice už od roku 2005, kdy zpracovaly nový územní plán. Letos se ale práce na rekultivaci lesa zastavily.

„V současné době se činnost přerušila do jara příštího roku, dokud se nepředloží veškeré biologické rozbory,” dodal starosta Slavonic Luboš Kryzan. Vedení města se chce počátkem září s místními lidmi i ochránci přírody znovu sejít. Zda se dohodnou na konečné podobě parku, nikdo neví. Už teď ochránci přírody vzkazují, že se zásahem do listnatého lesa souhlasit nebudou.