Vegetaci na královéhradecku ohrožují cizokrajné rostliny

Hradec Králové - Východočeští ochránci přírody varují před nekontrolovatelným šířením rostlin a živočichů. Problematikou invazních rostlin se začali důkladně zabývat obce i Královéhradecký kraj. Rostliny, jakými jsou například vlčí bob mnoholistý, netýkavka žláznatá nebo klokočník ozdobný či slunečnice topinambur, jsou pro veřejnost synonymem pro krásné květy. Pro ochránce přírody znamenají nebezpečně se šíříci organismy.

„Většinou se jedná o rostliny, které dosahují opravdu vysokého vzrůstu. Představují tak hrozbu pro původní vegetaci, kterou zastiňují a tím i likvidují,” vysvětluje David Číp z Českého svazu ochránců v Jaroměři. Ironií je skutečnost, že nekontrolovatelné šíření nepůvodních organismů způsobují sami lidé. Konkrétní příklad představuje křídlatka, kterou mnozí milovníci flóry pěstují na zahradách jako okrasnou rostlinu, zatímco ochranáři bojují s jejím šířením. Podle Michala Geržy ze Správy CHKO Orlické hory invaze začíná právě únikem rostlin ze zahrádek do volné přírody, kde se následně samovolně šíří.

Východočeské ekologické organizace sestavily žebříček nebezpečně se šířících organismů, na kterém vedle rostlin figurují i někteří živočichové. Mezi takové nepůvodní organismy se řadí například rak signální, který pochází z Ameriky. Jeho výskyt v českých ekosystémech má devastující vliv na populace raků, na které přenáší račí mor. Sám je ale proti infekci imunní.

V současné době ochranáři připravují informační kampaň, jejímž cílem je bližší seznámení veřejnosti s nepůvodními rostlinami a živočichy. „Naším cílem je včasný zásah zejména proti nebezpečným druhům,” objasňuje Jiří Jakl ze Svazu ochránců přírody v Jaroměři. Součástí informační kampaně jsou rovněž internetové stránky, jejichž obsah se zabývá právě nepůvodními druhy rostlin a živočichů v České republice.