Protest proti geneticky modifikované kukuřici

Východní Čechy - V Nechanicích na Královehradecku proběhla protestní akce namířená proti produktu americké firmy Monsanto. Ta na zkušebních polích pěstuje geneticky upravený typ kukuřice NK603, který vyniká mimořádnou odolností.

Podle odborníků Greenpeace dokonce přežila působení herbicidu, který jinak běžně spálí jakoukoli rostlinu. „Konzumace této kukuřice představuje zdravotní riziko, přesto je tato plodina v Evropské unii povolená jako krmivo i plodina,” uvedl mluvčí sdružení Greenpeace Karel Dolejší. Obavy sdružení se opírají o studii Gilles-Erica Séraliniho, profesora molekulární biologie na univerzitě v Caen, který kukuřici testoval na potkanech. „Konzumace geneticky modifikované kukuřice vede ke změnám vnitřních orgánů,” uvedla Magdalena Klimovičová, která působí jako konzultantka Greenpeace.

Miluše Kusandová z pražské pobočky firmy Monsanto ale existenci zdravotních rizik popírá s tím, že z hlediska současných znalostí NK603 nepředstavuje žádné nebezpečí, stejně jako kterákoli jiná komerční kukuřice. „Studie, o kterou se Greenpeace opírá, nebyla nikdy publikována v rámci vědecké komunity, a tak se k ní vědecká komunita nemohla vyjádřit,” uvedla. Firma Monsanto v současné době žádá o povolení pěstovat NK6030 v Evropské unii. Proti tomu chce Greenpeace zasáhnout: „Přijeli jsme sem na tento problém upozornit a zároveň se chceme obrátit na příslušné evropské úřady, aby přehodnotily proces povolování geneticky modifikovaných plodin,” uvedl Dolejší.

Podle sdružení se v České republice nachází celkem pět lokalit, kde se tento druh geneticky modifikované plodiny pěstuje. Ministerstvo zemědělství ČR obavy z nekontrolovatelného šíření rostliny vyvrací s tím, že není důvod k obavám.