Občané Hájů na Příbramsku odmítají likvidaci uranové haldy

Příbram - Pozůstatek po těžbě uranu, halda u obce Háje na Příbramsku, stojí netknutá už 20 let. Teď se má odstranit. Firma Ecoinvest chce tuny kamení rozebrat a odvézt. Obyvatelé s tím ale nesouhlasí. Bojí, že se při likvidaci bude vířit nebezpečný prach.

Starostka Hájů Pavla Měchurová (nezávislá) se obává především toho, že se nebezpečný materiál bude přepravovat po komunikaci v blízkosti obytných domů. Mohlo by to podle jejích slov drasticky snížit ceny pozemků v obci a způsobit odliv obyvatel. Proti zásahu je také radnice nedaleké Příbrami. Starosta Příbrami Josef Řihák (ČSSD) nechápe, proč by se měla povolovat těžba další uranové haldy.

Firma Ecoinvest se ke svým plánům nechtěla vyjádřit. Na své straně má ale báňský úřad. Jeho předseda Miroslav Šťastný zdůraznil, že likvidace umožní odstranění zbytků uranové rudy, které jsou v haldě obsaženy. Přesto však úřad konečné rozhodnutí s konkrétními podmínkami těžby zatím nevydal. Bez něj nemůže firma s odstraňováním začít.

K likvidaci haldy, která má trvat více než dvacet let, je také nezbytné stanovisko ministerstva životního prostředí. To ministerstvo zatím nevydalo. Jeho mluvčí Jarmila Krebsová uvedla, že nejprve se musí posoudit možné dopady na životní prostředí.