Hradec Králové chystá revitalizaci historického centra

Hradec Králové - Královéhradecký magistrát chystá revitalizaci historického centra - Velkého náměstí. Počítá s investicí za sto šedesát milionů korun, přičemž polovinu by měla zaplatit dotace z Evropské unie. Město teď čeká výběr architekta, podle jehož návrhu se náměstí změní. K některým nápadům mají ale památkáři výhrady a poukazují mimo jiné na jejich koncepční neujasněnost.

Historické Velké náměstí v posledních letech slouží hlavně jako parkoviště asi pro 250 aut. Místy ho pokrývá asfalt, místy dlažba s řadou nerovností. „Současná podoba Velkého náměstí není dobrou vizitkou města,“ přiznává náměstek královéhradeckého primátora Josef Malíř.

Zastupitelé budou vybírat ze čtyř architektonických návrhů na změnu náměstí. Kromě jiných mají posoudit i ten, který počítá s umělým potokem. „Problém u některých návrhů tkví v tom, že umísťují do plochy náměstí různé další artefakty, například vodní prvky, lavičky a podobně,“ naznačuje Jan Falta z odboru památkové péče královéhradeckého magistrátu.

Rada města už svoji představu o budoucí podobě Velkého náměstí má. Zastupitelům doporučí návrh architekta Jiřího Krejčíka. Odborná porota naopak preferuje práci architekta Romana Kouckého. „Oba dva návrhy počítají s tím, že by měla vzniknout jednolitá bezbariérová plocha bez obrubníků nebo vyvýšenin,“ říká mluvčí Magistrátu města Hradec Králové Václav Svoboda. „Všechny návrhy jsou zatím na úrovni záměru a jsou mezi nimi takové, které je možné dále rozpracovat k dobrému výsledku,“ uvádí Jan Falta.

Příprava investice bude podle náměstka Malíře značně složitá. Předcházet jí musí archeologický průzkum, časové sladění prací s energetiky a vodohospodáři i domluva s majiteli domů. Optimistická varianta předpokládá, že rekonstrukce náměstí skončí v roce 2012.