Začíná oprava největší jezdecké sochy na světě

Praha - V těchto dnech vrcholí restaurátorský průzkum největší jezdecké sochy na světě - Jana Žižky na pražském Vítkově. Desetimetrový bronzový kolos o váze 35 tun je ve velmi špatném stavu. Jeho rozsáhlá rekonstrukce potrvá skoro tři roky.

Tělo koně, na němž sedí slavný vojevůdce připomíná při pohledu zevnitř spíše interiér zastaralé bitevní ponorky. Celý trup je trvale vlhký, srážená voda pak teče do nohou. Destrukce sochy - trhliny v bronzovém plášti jsou způsobeny rozpínáním betonu a koroze. Podle restaurátora Pavla Filipa jsou dnešní škody způsobeny rozměry sochy: „Ta socha byla od počátku předimenzovaná, došlo k takovým urychleným řešením, že například část té sochy byla při její stavbě vylita betonem. A to si myslím, že je ten základní problém, základní nedostatek.”

Restaurátoři byli při prvním průzkumu celkem překvapeni. Uvnitř sochy objevili neobvyklou konstrukci se zděnými sloupy a železobetonovým věncem. Pokud by dále otáleli s opravou, hrozilo by, podle jejich vlastních slov, její zřícení. Restaurátorský průzkum urychlily práce uvnitř vrchu Vítkov. Sochu si chtěli prohlédnout zástupci firmy Metrostav, která pod vrchem Vítkov hloubí dva nové železniční tunely. „My jsme tam razili a i když jsme přesvědčeni, že jsme dodrželi veškeré parametry, které jsme měli stanoveny, přesto nás zajímal stav té sochy,” doplňuje mluvčí stavebníka František Polák.

O stavbě sochy se rozhodovalo už od druhé poloviny 19. století. „Teprve za první republiky proběhlo několik architektonických soutěží - včetně návrhu památníku a sochařských soutěží na vlastní sochu, ze které ve třicátých letech vzešel vítězný návrh sochaře Kavky,” dodává náměstek generálního ředitele Národního muzea Karel Ksandr.

Práce na soše trvaly celých 19 let a dokončeny byly až v roce 1950. Sochař Bohumil Kavka se dokončení svého díla nedožil. Rozhodně se tedy ale nejedná o dílo komunistických ideologů, jak je dnes někdy mylně socha prezentována.

Restaurátorský průzkum na samotném Žižkovi v těchto dnech končí. Největší jezdecká socha na světě bude opravena 28. října 2009.