V Rudce tvoří lidé s handicapem

Rudka - Rudka u Kunštátu hostí jedinečný workshop pro lidi s handicapem, zejména pro nevidomé. V prostoru kolem známé Jeskyně blanických rytířů mají možnost takříkajíc si sáhnout na umění, jednou z dalších aktivit je například i poznávání plodů rostlin jen po hmatu.

Nevidomí lidé se v Rudce u Kunštátu mohou seznámit s věcmi, které mnohdy v rukou ještě nedrželi - například se sloní kůží, kůrou korkového dubu, plody různých stromů či paroží. A nejen to, projevit se mohou i tím, co by jim mělo být na hony vzdálené - výtvarným uměním. Na workshopu pořádaném s různými obměnami každý rok mohou povolit uzdu své fantazii. Stačí přitom málo - kus dřeva, papír a tužka.

Nevidomí si vyšlápli i na místní rozhlednu. Do okolí sice nevidí, i oni ale můžou cítit změnu prostoru a poryvy větru. Právě pro nevidomé se Kunštát snaží dělat maximum. Do Rudky tak například vede stezka vybavená navigačním pruhem. V blízké budoucnosti ji chce radnice zatraktivnit vybudováním zvláštní zídky. „Budou tam různá zastavení, s lavičkami a u nich rostliny, aby si k nim nevidomí mohli čichnout, sáhnout,“ popisuje plány starosta Kunštátu Pavel Göpfert.

Video Reportáž Barbory Telferové
video

Reportáž Barbory Telferové

Na workshopu si ale užívají nejen nevidomí. Program je připravený i pro mentálně postižené. Jejich výtvarnou dílnu vede specialistka ze Švýcarska. Jeden den tak její svěřenci strávili malováním vlastních malých obrázků, druhý den pracovali společně na velkém obrazu blanického rytíře. „Mají své vlastní nápady, každému se líbí nějaké jiné barvy, oni rozhodně umí malovat. Jenom je hodně těžké ostatním lidem vysvětlit, ať je nechají malovat samotné, bez pomoci,“ popisuje práci s handicapovanými všestranná výtvarnice Marianne Martin.

Dílnu doplňuje ještě výstava fotografií Oldřicha Klímy. Inspirované jsou většinou jeho prací ve slévárně. Na sobotní vernisáži k ní promluví a na loutnu zahraje brněnský básník Petr Čichoň.

Výstava fotografií Oldřicha Klímy
Výstava fotografií Oldřicha Klímy