Středočeský kraj zatím slučování škol nechystá

Praha - Po propadu počtu žáků na základních školách se malý počet studentů přesouvá do středního školství. Ve věkové skupině mezi 15 až 18 lety má do roku 2014 dojít až ke čtvrtinovému poklesu a podle výroční zprávy České školní inspekce jsou již dnes střední školy naplněné v průměru z 65 procent. Důsledkem je snižující se kvalita středoškolského vzdělání, a proto kraje ve spolupráci s ministerstvem školství přistupují k rušení nebo slučování vzdělávacích ústavů. Středočeský kraj ale zatím slučování škol nechystá.

Střední školy:

Ve Středočeském kraji v současnosti funguje 139 středních škol, které navštěvuje 44 017 studentů. Kraj je zřizovatelem 107 z nich. „Středočeský kraj má úplně jiné podmínky než zbytek republiky. S masivním omezováním kapacit, slučováním nebo rušením škol se nepočítá,“ řekla mluvčí kraje Berill Mascheková.

Gymnázia:

Z osmadvaceti gymnázií, které zřizuje kraj, jsou dvě pouze osmiletá, jedno je pouze čtyřleté a ostatní kombinují obě formy studia. Počet osmiletých gymnázií ale kraj zatím omezovat nechce. Podle krajského radního pro školství Milana Němce (ČSSD) by to věc stejně nevyřešilo, protože by talentované děti ze středních Čech přešly do těch pražských: „Středočeský kraj má jinou strategii, my se určitě žádná gymnázia redukovat nechystáme.“