„Naschvály“ ochránců přírody

Ústí nad Labem - Ředitelství vodních cest se bouří proti vysazování stromů na březích Labe u Děčína. Sto šedesát topolů bylo podle jeho průzkumu vysazeno přesně v místech, kde má být postavený nový jez. Zastánci jezů na Labi v tom naopak vidí snahu zkomplikovat řízení v době, kdy se o stavbě rozhoduje a zároveň se připravují příslušná povolení.

Ředitelství vodních cest hodnotí výsadbu topolů na břehu Labe u Děčína jako naschvál. Topoly byly totiž vysazeny přesně v místech, kde má být vybudován nový jez. Podle vedení děčínského magistrátu nelze v tomto případě hovořit o zlém úmyslu. „To byla chyba mých pracovníků, že si to nepohlídali,“ říká sebekriticky ředitel Povodí Labe Jindřich Zídek. „Pokud je to omyl, tak je to omyl přímo geniální,“ hodnotí vzniklou situaci ředitel Ředitelství vodních cest Miroslav Šefara.

Topoly vysazené u řeky mohou podle Ředitelství vodních cest vážně zkomplikovat rozhodování o budoucím jezu. „Je to dřevina, která patří k velké řece,“ říká ředitel CHKO Labské pískovce Petr Bauer. „Ty stromky jsou vysazeny přesně v místech, kde má být plavební komora,“ oponuje Miroslav Šefara.

Video Reportáž Jana Stuchlíka
video

Reportáž Jana Stuchlíka

Správci CHKO trvají na svém. Pokud ještě není o jezech rozhodnuto, vysazují stromy vlastně ve volné přírodě. „Pro nás je rozhodující, že na jez zatím nebylo vydáno stavební povolení,“ hájí rozhodnutí o výsadbě Petr Bauer. „My trváme na tom, aby se ten prostor uvolnil a ta výsadba odtud zmizela,“ trvá na svém Miroslav Šefara.  

Roudnické ředitelství Povodí Labe nepovažuje spor za příliš vážný. Sto topolů, o které jde. lze snadno přesadit jinam. „Tady nevidím důvod, abych vedl nějakou válku s chráněnou krajinnou oblastí,“ uzavírá Jindřich Zídek.

Vysazené stromy lze navíc kácet bez povolení až do té do chvíle, kdy obvod jejich kmene nepřekročí osmdesát centimetrů. Zastánci stavby jezů se tak komplikací kvůli topolům ještě dlouho bát nemusí.