Pardubická dopravní fakulta dostane nové výukové centrum

Pardubice – Do nákladného a hlavně ambiciózního projektu se pustila pardubická univerzita. Vysoké učení, jehož pýchou je Dopravní fakulta Jana Pernera, začalo stavět Výukové a výzkumné centrum dopravy za čtvrt miliardy korun. Špičkově vybavené učebny a laboratoře mají otevřít nové možnosti nejen studentům, ale i vědcům a technickým expertům.

Pardubická dopravní fakulta provádí odborný výzkum na mnoha místech, například na pardubickém letišti. Probíhají testy stavebních konstrukcí, motorů nebo železničních kol, studenti se potom mohou uplatnit v automobilkách nebo u výrobců železničních vozidel.

V budoucnosti by měla většina prací probíhat v novém Výukovém a výzkumném centru v Doubravicích. Škola dostane peníze na stavbu centra od Evropské unie. „Budou tři specializované učebny a 22 lehkých a těžkých laboratoří,“ upřesnil rektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig.

Dopravní fakulta si dnes stěžuje také na malé prostory, které má k dispozici. „Když máme laboratoř, která má rozměry 5 krát 6 metrů, výuka v rámci doktorských studií, kde jsou dva až tři doktorandi, je možná. Nicméně výuka magisterských studentů, kterých je v kruhu třeba patnáct, je problematická z hlediska bezpečnosti,“ poukázal děkan Bohumil Culek. I tento problém chce univerzita vyřešit prostřednictvím nového centra.

Nejde však o jedinou investici, kterou pardubická univerzita připravuje. Podobně drahá jako výstavba Výukového a výzkumného centra dopravy bude i rekonstrukce historické budovy v centru krajského města. Také v ní mají vzniknout nové laboratoře.

Video Reportáž Michala Klokočníka
video

Reportáž Michala Klokočníka