Romské sdružení získá peníze na provoz veřejnými pracemi

Rychnov nad Kněžnou – Sdružení Kali Ruža (Černá růže) chce zaplnit volný čas romské mládeže v Rychnově nad Kněžnou. Bude je učit především to, co k Romům patří nejvíce – hudbu a tanec. Nejprve však musí sdružení sehnat peníze pro svůj provoz. Na klasickou dotaci od města zatím nemá nárok, proto se jeho členové s radnicí domluvili, že pomohou s veřejnými pracemi. Radnice jim za to dá potřebnou částku.

Zakladatelé sdružení Kali Ruža dostanou od radnice 70 tisíc korun. Půjdou na provoz sdružení zaměřeného na mladé Romy. „Abychom si mohli koupit hudební nástroje, kroje a další věci,“ přiblížil předseda občanského sdružení Ernest Gyuracs. Nejprve si je ale budou muset vydělat vyčištěním rychnovského náhonu.

Neobvyklý způsob, jak potřebné peníze získat, navrhl zakladatelům sdružení starosta, když se přišli představit na radnici. Nejde o běžný způsob financování podobných aktivit, běžnou dotaci ale město romskému sdružení přidělit nemohlo. Žádosti se podávají vždy do konce března, tehdy ale Kali Ruža ještě neexistovala. „Počítáme, že příští rok si tuto žádost podají jako každé jiné sdružení,“ podotkla místostarostka Michaela Zimová.

Desetitisíce, které sedmičlenná skupina dostane za práce na starém náhonu, se ale dotaci značně podobají. „Peníze, které město poskytne, jsou poskytnuty účelově. Není možné z nich vyplatit odměnu těm, kteří tady pracují,“ zdůraznila Jitka Levová z občanského sdružení Romodrom. Dodala, že jde o vstřícný krok města. „Není obvyklé, že každé občanské sdružení, které o něco žádá, něco odpracuje. Ale tady je to na dohodě mezi novým občanským sdružením a městem,“ uvedla Levová.

Příští rok už požádá Kali Ruža o běžnou dotaci. Členové sdružení jsou však připraveni také pokračovat v brigádách, aby bylo peněz ještě víc.

Video Reportáž Přemysla Šrámka
video

Reportáž Přemysla Šrámka