Petici proti spalovně v Jihlavě podepsalo 1 500 lidí

Jihlava - Patnáct set lidí za necelý měsíc podepsalo petici proti připravované stavbě spalovny komunálního odpadu v Jihlavě. Bojí se, že se ve městě zhorší životní prostředí. Organizátoři akce dnes předali petiční archy do rukou jihlavského primátora Jaroslava Vymazala (ODS). Odpůrci spalovny už v lednu pořádali protestní happening před krajským úřadem. Podle primátora se nyní ke spalovně chystá studie proveditelnosti. Konečné rozhodnutí, zda zařízení ve městě skutečně vznikne, by mělo padnout zhruba do roka.

Odpůrci spalovny se mimo jiné obávají polétavého popílku s obsahem těžkých kovů, dioxinů a dalších toxických látek, ale i větší dopravy kvůli svážení odpadků. „Bojíme se o zdraví našich dětí,“ řekl iniciátor petice Miroslav Pernička. Doplnil, že oslovil hlavně lidi z okrajových částí města, v nichž by spalovna mohla vzniknout.

Podle Perničky je spalovna s roční kapacitou až 150 000 tun odpadu předimenzovaná a hrozí prý i to, že by se do ní mohl vozit odpad i z Německa. Primátor ale takovou možnost odmítl. Petici přišla na radnici podpořit i Ludmila Jungvirtová z Pávova. Podle jejích slov tam už obyvatelé doplácejí na blízkost dálnice, dálničního přivaděče a průmyslové zóny. „Přivaděč mají lidé za zády, nemůžou si třeba ani sednout na zahradu,“ popsala.

Vymazal uvedl, že by spalovna byla pod přísnou kontrolou, aby nemohla škodit okolí. Navíc by mohla být významným zdrojem elektřiny a tepla, protože odpad má výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím. „Věřím v to, že je to systém ve prospěch společnosti,“ řekl.

Vybudování spalovny, do níž by se svážel komunální odpad z celé Vysočiny, má být stěžejní akcí integrovaného systému nakládání s odpady v kraji. Na vzniku tohoto systému spolupracuje 15 největších měst Vysočiny a kraj. Studii, v níž byla za nejvhodnější pro spalovnu označena Jihlava, projednal v lednu řídící výbor projektu. Zastupitelstva obcí v těchto týdnech jednají o tom, zda dají souhlas k pokračování příprav.

V Jihlavě byla pro spalovnu vytipována místa v průmyslové zóně Bedřichov, v pávovském překladišti a ve vojenském prostoru Pístov. Jihlavské zastupitelstvo už pokračování příprav projektu schválilo. Další možnou lokalitou pro spalovnu je v kraji Žďár nad Sázavou, který má ale horší dopravní dostupnost než Jihlava.

Spalovna za zhruba tři miliardy korun by se podle údajů krajského úřadu mohla začít v kraji stavět nejdřív v letech 2015 až 2016.