Mánek žádá o povolení kácet, „kde chce a co chce“

Vimperk - Nový ředitel šumavského národního parku Jiří Mánek se již při nástupu do funkce nechal slyšet, že hodlá i nadále prosazovat současnou strategii boje proti kůrovci. A dostál svého slova. Jak zjistil server Česká pozice, chce získat univerzální povolení k zásahům proti kůrovci v lesích 1. a 2. ochranné zóny. Orgán státní správy při Národním parku Šumava již podle České pozice zahájil o jeho žádosti řízení. Jestliže souhlas bude vydán a příslušné územní rozhodnutí nabude právní moci, bude si Mánek po čtyři roky kácet, kde chce a co chce, a to bez ohledu na to, jaké škody vzniknou, tvrdí server.

Žádost vychází z lesního zákona

„Jedná se o provedení nezbytných opatření při preventivním bránění vývoji, šíření přemnožení škodlivých organismů,“ vychází nynější žádost z paragrafu 32 lesního zákona a zdůrazňuje: „Zejména uplatnění bezodkladných opatření při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lesích Národního parku Šumava.“ A připouští, že při záchraně vzrostlých smrků může u jiných druhů dojít k nejhoršímu: „Dále může, v ojedinělých případech, dojít i k poškození nebo zničení jedinců vyjmenovaných zvláště chráněných druhů rostlin nebo i ke zranění či usmrcení některých vyjmenovaných zvláště chráněných druhů živočichů.“

(Server Česká pozice)


Ekologové tvrdí, že za těžbou stojí politické lobby

Dění v Národním parku Šumava podle Hnutí Duha ovlivňují političtí kmotři. V polovině července dokonce aktivisté uspořádali happening, při němž chtěli upozornit na komerční zájmy na Šumavě. Shromáždili se v Hluboké nad Vltavou před restaurací Hubert, která je známá tím, že si tam sjednává své obchodní i osobní schůzky vlivný člen ODS a místostarosta Hluboké Pavel Dlouhý.

„Nechceme, aby političtí kmotři proměňovali národní park na Šumavě v dřevařský závod a lunapark,“ uvedl Jaromír Bláha z Hnutí Duha. Protestující tehdy podpořil i Martin Bursík. „Kmotři a zástupci různých lobbistických skupin využili fenoménu kůrovce k tomu, aby vyvolali na Šumavě paniku a mohli tam těžit dřevo,“ řekl Bursík.