Radní vyzvali lidi z Přednádraží k odchodu, soud rozhodne o exekuci

Ostrava - Radní městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dnes znovu vyzvali obyvatele ostravského ghetta Přednádraží, aby opustili své domovy. Bydlení v domech, které stále obývá více než stovka lidí, a to včetně dětí, je podle stavebního úřadu nebezpečné. Okresní soud v Ostravě zítra rozhodne o jejich exekučním vystěhování. Radní také chtějí, aby právníci prověřili počínání aktivisty Kumara Vishwanathana. Podle nich svým chováním přispěl k tomu, že se obyvatelé nechtějí stěhovat. Právníci mají rozhodnout, zda se nedopustil návodu k trestnému činu maření úředního rozhodnutí či pomluvy.

Vishwanathan v reakci na rozhodnutí obvodních radních uvedl, že se podle něj zabývají zcela nepodstatnými věcmi a měli by raději více pracovat. „Zajímalo by mě, kolik hodin věnovali diskusi, zda je pomlouvám, a kdo uhradí ty náklady na to, že nad tím tolik lidí bude bádat,“ uvedl Vishwanathan.

Radní dnes potvrdili, že se nezúčastní čtvrtečního veřejného setkání v lokalitě. K účasti je vyzvali místní obyvatelé a jejich sympatizanti. Od radních chtěli slyšet informace o dalších záměrech s celou lokalitou. "Městský obvod není vlastníkem domů ani pozemků, mimo pozemek na místě zbořeného domu, a tudíž nemá a ani nemůže mít žádný záměr s jejich
využitím," podotkla Pondělíčková.

Další osud obyvatel by mohl být jasnější ve středu. Okresní soud by podle jeho mluvčího Alexandra Dadama měl zveřejnit své rozhodnutí ohledně soudního vystěhování obyvatel. O to ho požádal stavební úřad. Pokud se rozhodne o exekuci, bude provedena poté, co nabude právní moci, tedy patnáct dní od rozhodnutí, pokud se v této lhůtě majitel domu Oldřich Roztočil neodvolá. Ten se ale bránit hodlá, takže odvolání je vysoce pravděpodobné. 

Vlastník objektů by také měl z nařízení stavebního úřadu nejpozději do soboty zdemolovat dům číslo 19. Podle posudku je dům v havarijním stavu a hrozí samovolným zřícením. Roztočil si však nechal vypracovat oponentní posudek a uvedl, že z něj plyne, že dům lze za určitých okolností zachránit, podrobně ale posudek zatím nečetl.

Roztočil dodal, že chce s tímto posudkem oslovit stavební úřad a pokusit se dohodnout na nějakém dalším postupu. Pokoušel se prý oslovit už i dvě firmy pro případnou demolici domu a ani jedna neměla o zakázku zájem. Pokud se Roztočil se stavebním úřadem nedohodne, je připraven řešit spor soudně. „Situace je ale i z právního hlediska nepřehledná. Nařízení tak, jak ho úřad vydal, nemá z právního hlediska odkladný účinek. Rozhodně se budu soudně bránit, ale ještě neumím říct, jakou formou,“ řekl Roztočil.

Mluvčí radnice Jana Pondělíčková uvedla, že v případě odvolání vlastníka objektu proti rozhodnutí o odstranění domu bude příslušný spis předán nadřízenému orgánu, tedy stavebně správnímu odboru magistrátu. Proti rozhodnutí se lze odvolat nejpozději do 27. srpna.

Video Telefonát Tomáše Vzorka
video

Telefonát Tomáše Vzorka

„Důvodem odvolání by mohl být pravděpodobně zmiňovaný oponentní statický posudek. V takovém případě stavební úřad nebude prozatím podnikat kroky k výkonu rozhodnutí a vyčká na výsledek odvolacího řízení,“ uvedla Pondělíčková. Dodala, že však úřad bude trvat na zabezpečení vstupu do domu. „Pokud bychom měli zabezpečit vstup my, tak to bude formou výstražné pásky. Nákladnější zabezpečení by z naší strany v této fázi nemělo význam,“ doplnila mluvčí.

Lidé v Přednádraží zůstávají i nadále bez vody, tlaková zkouška, kterou technici provedli na místě, potvrdila únik. Odborná firma se dnes pokusí zjistit, kudy voda odtéká, a vodovodní řad opravit. Dále se čeká na výledky laboratorních testů, což bude trvat zhruba tři dny, a také na rozhodnutí soudního znalce o technickém stavu vodovodu, a to může podle vodohospodářské společnosti trvat až do konce týdne.

V lokalitě stojí deset domů. Stavební úřad vyzval majitele, aby odstranil závady na šesti domech, z nichž pět je stále obydlených. U domu číslo 11 musí majitel zazdít okna a dveře, také značně zchátralé domy číslo 4 a 6 už nejsou obydlené.