Děti z celého Česka se utkaly v Logické olympiádě

Praha - Česká pobočka Mensy uspořádala 5. ročník celostátního finále Logické olympiády. V Logické olympiádě nejde o znalosti, ale o schopnost samostatného logického uvažování. Práci s dětmi a rozvoj jejich inteligence vnímá organizace jako jednu ze svých hlavních činností.

Na začátku bylo víc než 32 tisíc dětí, do finále v Míčovně Pražského hradu jich postoupilo 200. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích, od nejstarších středoškoláků až po děti z prvního stupně základní školy. Připravený byl i doprovodný program, hrály se deskové hry nebo řešily hlavolamy. Do soutěže se zapojili žáci ze škol po celém Česku. Nejvíc jich pochází z Moravskoslezského kraje, kde se Logická olympiáda konala vůbec poprvé. 

Ve světě má Mensa víc než 130 tisíc členů a působí ve stovce zemí. Česká pobočka patří mezi 10 největších a zároveň nejaktivnějších. Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné sdružení nadprůměrně inteligentních lidí. Cílem je využití inteligence ve prospěch lidstva. Jedná se zejména o podporu výzkumu vlastností, znaků i využití inteligence jako takové.

Video Reportáž Kateřiny Jirovské
video

Reportáž Kateřiny Jirovské

Členem Mensy se může stát každý od 14 let, kdo v testu inteligence dosáhne výsledku mezi horními dvěma procenty celkové populace, což na stupnici používané v Čechách odpovídá IQ 130. Děti mezi 2,5 a 14 lety se mohou stát členy Dětské Mensy.