Liberec spěje k referendu o prodeji majetku, opozice má dost podpisů

Liberec – Referendum o plánovaném prodeji letiště či technických služeb pravděpodobně čeká Liberec. Opoziční Změna pro Liberec, která chce prodeji městského majetku zabránit, už sehnala 8 200 podpisů na petici za vyhlášení referenda, potřeba přitom je zhruba 8 100 podpisů, uvedl člen přípravného výboru Jakub Macek. Podpisy bude výbor sbírat i nadále, do konce dubna jich chce mít přes 10 tisíc. Potom je předloží zastupitelstvu.

 

Liberecká rada chce prodejem městského majetku zlepšit hospodaření města zatíženého stamilionovými dluhy. Letošní rozpočet počítá s příjmy z prodeje letiště a technických služeb celkem za 200 milionů korun. Změna pro Liberec je ale proti prodeji. „Nechceme sledovat, jak je majetek města rozprodávaný, proto jsme se rozhodli využít institutu místního referenda,“ řekl již dříve lídr strany Jan Korytář.

Úspěšné sbírání podpisů vedení města znepokojilo. „Referendum je legitimní nástroj pro vyjádření vůle občanů. Neumím si ale představit, kdyby v referendu lidé prodej odmítli, z čeho bychom potřebné finanční prostředky sehnali,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Šolc (Liberec občanům). Již počátkem března, když město ukončilo snahu prodat za 100 milionů letiště, protože se nepřihlásil žádný zájemce, naznačovalo vedení města, že bude třeba tvrdě škrtat. Náměstek Šolc tehdy nechtěl nic konkrétního říct, aby „nevyplašil některou skupinu obyvatel“, opoziční ODS však rovnou hovořila o nutnosti omezit příspěvky neziskovým organizacím. Později se ale ozval zájemce, který by o letiště stál.

K vypsání referenda jsou potřeba podpisy nejméně deseti procent oprávněných voličů, což je v Liberci zhruba 8 100 lidí. Změna pro Liberec by chtěla sehnat zhruba dva tisíce navíc pro případ, že by se část z těch již nasbíraných ukázala jako neplatná. Samotné referendum by organizátoři chtěli spojit příští rok s komunálními volbami. „Spojení s volbami by znamenalo nižší náklady a zároveň by bylo závaznější. Prvky přímé demokracie u nás ještě nejsou natolik rozvinuté, aby lidé byli zvyklí chodit k referendu, proto bychom raději postupovali touto cestou,“ řekl zastupitel Jan Šedlbauer.

Navržené otázky pro liberecké referendum:

  1. Chcete, aby Statutární město Liberec prodalo, zastavilo nebo pronajalo na déle než jeden rok soubor pozemků Letiště Liberec či jeho jednotlivé části uvedené v usnesení Zastupitelstva města č. 246/2012?
  2. Chcete, aby orgány Statutárního města Liberce, vzešlé z voleb v roce 2010, prodaly nebo zastavily obchodní podíl či jeho část v městské společnosti Technické služby města Liberce, a. s. a v dalších společnostech s majetkovou účastí města?
  3. Chcete, aby orgány Statutárního města Liberce, vzešlé z voleb v roce 2010, prodaly, zastavily nebo pronajaly na déle než jeden rok městské pozemky a nemovitosti uvedené v seznamech „Pozemky vyřazené z privatizačního procesu“ a „Nemovitosti vyřazené z privatizačního procesu“ dle stavu ke dni 1. února 2013, které byly schváleny Zastupitelstvem města?

zdroj: Změna pro Liberec