Čtvrtý rozměr kláštera Plasy - sýpka s královskou kaplí

Plasy - Architektonický poklad, který nemá v Čechách obdoby, otevírá klášter v Plasích. Barokní sýpka, které vtiskl koncem 17. století podobu Jan Baptista Mathey, v sobě propojuje umělecké i technické skvosty. Součástí již čtvrtého prohlídkového okruhu je i původní barokní hodinový stroj.

Nejstarší částí sýpky, kterou návštěvníci uvidí, je patrová královská kaple z roku 1260. Spodní je zasvěcená sv. Václavu a o patro výše je kaple sv. Máří Magdalény. Byla postavená po vzoru francouzských palácových kaplí a v ČR jsou pouze dvě, druhá v klášteře Zlatá Koruna v Českém Krumlově.

V Plasích se zachovaly vzácné středověké malby. „Obě kaple už jsou zmiňované v roce 1260 v rámci královské rezidence. V plaském klášteře fungoval už od založení knížecí a později královský okrsek. Byli jsme tehdy na konci přemyslovského loveckého hvozdu a bylo to tu využíváno také jako odpočinkové místo při lovu,“ uvedl kastelán Pavel Duchoň.

Jde o čtvrtou prohlídkovou trasu v klášteře, která propojuje raně gotickou dvoupatrovou královskou kapli uprostřed, nad níž je hodinová věž s unikátním strojem, a levé a pravé křídlo barokní sýpky, která byla ve své době po kostelu druhá nejdůležitější budova areálu.

Ručně natahované hodiny z roku 1686

Centrální části sýpky dominuje raně barokní hodinová věž. Na každou stranu má hodinové ciferníky, které jsou v hlavní pohledové ose doplněné o minutový ciferník. Součástí prohlídkového okruhu je také původní hodinový stroj.

„Nejzajímavější technickou raritou je původní barokní hodinový stroj, který zde až dosud funguje už od roku 1686. Denně ručně natahovaný stroj byl důmyslně sestavený a spojovaný pouhými závlačemi bez použití šroubů,“ uvedl kastelán Duchoň.

Cílem prohlídky je seznámit veřejnost s významem cisterciáckého řádového hesla „Ora et labora“, tedy „Modli se a pracuj“, nebo s důmyslným systémem klášterního hospodářství. Návštěvníci se podívají i do sklepení využívaných k uskladnění ovoce a zeleniny.

„Sýpka byla do července ve správě Národního technického muzea. Po čtyřech letech byla spolu s prelaturou navrácena do správy Národního památkového ústavu a natrvalo se zpřístupní veřejnosti,“ řekl ředitel územní památkové správy Petr Pavelec.

Zatím bez příkras

Sýpka je podle Duchoně takovým unikátem, že ji památkáři prezentují tak, jak se dochovala. Budova potřebuje ještě nějaké investice, které jsou plánované. Nyní to prezentujeme bez příkras," uvedl Duchoň. V létě bude v interiérech sýpky výstava velkoplošných prací středočeských a západočeských fotografů.

Prohlídkovými okruhy kláštera projde ročně zhruba 14 tisíc lidí. Sýpka podle Duchoně určitě návštěvnost ještě zvýší. Dalšími okruhy je konvent, kostel, otevřený po dohodě s církví v roce 2010, Galerie Stretti a nově sýpka. Za novou prohlídkovou trasu návštěvníci zaplatí stejné vstupné jako u kostela, tedy 50 a zlevněné 30 Kč.

Další informace na webu kláštera.

Video Reportáž Davida Havleny
video

Reportáž Davida Havleny