Lanovka na Hraničník se vytrácí, neprošla řízením o životním prostředí

Horní Planá (Českokrumlovsko) – Lanovka na šumavský Hraničník, která měla vést z českého podhůří do oblíbeného, ale špatně dostupného rakouského lyžařského střediska Hochficht, neuspěla v posudku o vlivu na životní prostředí. Projekt je v rozporu s evropským systémem ochrany přírody Natura 2000 i zákonem o ochraně přírody a krajiny, uvedl autor posudku.

Lanovka, která by lépe zpřístupnila rakouský Hochficht českým lyžařům, by mohla vzniknout, pouze pokud by jí Evropská komise přiznala výjimku z ochrany přírody soustavy Natura 2000. Podle Edvarda Sequense z ekologického hnutí Calla by předpokladem pro udělení takové výjimky byl vznik jiného chráněného území stejné kvality.

Podle posudku o vlivu na životní prostředí, který je jedním z částí procesu EIA, má projekt lanovky Klápa–Hraničník negativní vliv na celistvost evropské Ptačí oblasti Šumava a evropsky významné lokality Šumava. Zvláště kritické je ohrožení populace tetřeva hlušce v jádrovém území jeho výskytu. „Dopad může mít i na rysa ostrovida,“ doplnil Sequens.

Problematická by přitom nebyla pouze stavba lanovky a sjezdovky, ale i jejich provoz. „Negativní vliv na faunu spočívá jednak v destrukci biotopů v trase lanovky a sjezdovky a v záboru na místě trvalých staveb, jednak v rušení při provozu,“ poukázal autor posudku Petr Mynář. 

Projekt ovšem kromě evropských pravidel nevyhovuje ani těm tuzemským. Podle posudku je v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, který zakazuje umisťovat v chráněných územích stavby s velkým a významně negativním dopadem na přírodu. Mezi vrcholy Smrčina a Hraničník přitom je jedna z nejzachovalejších oblastí na jihovýchodní Šumavě se vzácnými lesními ekosystémy.

Video Posudek MŽP zastavil stavbu lanovky na Hraničník
video

Posudek MŽP zastavil stavbu lanovky na Hraničník

Správa NP a CHKO Šumava vzala výsledek posudku na vědomí. Její mluvčí Pavel Pechoušek uvedl, že se jiný výsledek ani nedal očekávat.

Místní obce přitom o lanovku usilují už více než deset let. Na odlehlou část Šumavy má přinést pracovní místa. „S provozem lanové dráhy přímo souvisí třicet pracovních míst a dalších 250 pracovních míst nepřímých v turistickém ruchu,“ upozornil starosta obce Horní Planá Jiří Hůlka (STAN). Například v Nové Peci je bez práce každý pátý člověk. Navíc se obec vylidňuje. Od roku 1991 tu ubyla pětina obyvatel.

Jihočeský kraj na stavbě lanovky a propojení české a rakouské části svahu trvá. „Máme právo vyjádřit, že jde o veřejný zájem, že vedle práva na ochranu přírody je právo lidí na kvalitní život,“ konstatoval hejtman Jiří Zimola (ČSSD). Podle Sequense by ale kraj pro prosazení stavby musel získat nejen výjimku u vlády, ale i u Evropské komise v Bruselu.

Turistům má lanovka významně zlepšit dostupnost lyžařského areálu Hochficht, který je na Šumavě největší, leží však na rakouské straně a z Česka na něj lze dojet velmi těžko. Lyžaři obvykle využívají úzkou silnici přes Zadní Zvonkovou určenou původně pouze pohraniční stráži. Na ní se stala i závažná nehoda autobusu, při které utrpělo vážná zranění osm lidí. Její příčinou přitom bylo pouze vyhýbaní se protijedoucímu autu.

Projekt lanové dráhy, která by usnadnila dopravu do rakouského lyžařského areálu Hochficht, s dolní stanicí na Klápě a horní na Hraničníku, počítá se čtyřmi různými podobami. Lanovka by byla dlouhá 2 710 metrů, za hodinu by byla schopná přepravit 1 540 až 2 700 lidí. Odjezdová evakuační sjezdovka o délce 2 810 metrů by zaujímala plochu 8,6 hektaru. Parkoviště by se budovalo s kapacitou 432 stání pro auta a deset pro autobusy, s rezervou dalších 500 míst.