Některé nemocnice mají interventy. Poskytují první psychickou pomoc

Havířov - Pacientům, ale hlavně jejich příbuzným a blízkým, kteří se dostanou do stresové situace, budou v nemocnici v Havířově nově pomáhat zdravotničtí interventi. Nemocnice s poliklinikou v Havířově je jedna z prvních v republice, která tuto funkci zřídila. Zdravotnický intervent bude poskytovat lidem první psychickou pomoc - bude jim nablízku, když se dostanou do neočekávané situace, jako je dopravní nehoda, úraz, beznadějná diagnóza.

Video Pacientům a jejich příbuzným budou pomáhat zdravotničtí interventi
video

Pacientům a jejich příbuzným budou pomáhat zdravotničtí interventi

Potřeba vyškolit zdravotníky, kteří budou schopni poskytnout pomoc v jejich nejtěžších okamžicích, vyšla z havířovského psychiatrického oddělení. „Přímým impulsem byla událost z roku 2011, kdy se na jednotce intenzivní péče zastřelil pacient. Nastala akutní potřeba poskytnutí první psychické pomoci jednak příbuzným pacienta, jednak personálu, který byl u toho,“ uvedl primář psychiatrie Nemocnice s poliklinikou v Havířově Michal Samson.

Jedním z interventů se stala vrchní sestra psychiatrického oddělení Taťána Kršíková. Absolvovala mimo jiné šestidenní kurz první psychické pomoci. „V kurzu jsme se teoreticky připravovali na práci interventa. Na různých modelových situacích jsme se učili reagovat, snažili jsme se vžít do různých rolí lidí, kteří musejí čelit neočekávaným životním katastrofám,“ vysvětlovala sestra, která pracuje na psychiatrii 27 let. Situací, kdy by měl poskytovatel první psychické pomoci, co dělat, zažila nepočítaně.

Práce pro interventa - vyvedení z vakua

„V životě lidí někdy nastávají situace, kdy se rozhoduje o životě či smrti někoho jim blízkého, nebo už zemřel. V tu chvíli se ocitnou v divném vakuu, nevědí, co počít. A to je právě prostor pro interventy,“ vysvětlovala Taťána Kršíková. V nemocnici jsou zatím jen dvě vyškolené interventky, které se budou střídat v týdenních službách. I po své práci na oddělení budou v tu dobu neustále na telefonu pro případ, že by někdo potřeboval první psychickou pomoc.

Jak potvrdil primář Samoson, v zákoně žádná taková zdravotnická funkce není. „Myslím si ale, že by bylo velmi užitečné, kdyby se síť interventů první psychické pomoci vytvořila,“ řekl. Podotkl, že by to bylo efektivní i finančně, protože zdravotnický intervent přijde jistě levněji než klinický psycholog nebo psychiatr. Zdravotničtí interventi už fungují také v ostravské fakultní nemocnici, Fakultní nemocnice Brno se na to připravuje.