Když zakázat ohňostroj, tak všem, vzkázal Chebu Ústavní soud

Brno/Cheb – Vyhláška, která měla v Chebu zajistit veřejný pořádek, nakonec vyvolala pozdvižení. Obec se rozhodla na veřejných prostranstvích v historické části města zakázat mimo jiné odpalování zábavní pyrotechniky. S jedinou výjimkou, a ta platila pro město samotné, které ohňostroje pořádat mohlo. Vyhláška byla trnem v oku ministerstvu vnitra, které usilovalo o její zrušení. Ústavní soud dal ministerstvu částečně zapravdu a kontroverzní část vyhlášky zrušil.

Město musí měřit všem stejným metrem, vzkázali do Chebu ústavní soudci. Zrušili část městské vyhlášky, která umožňovala radnici pořádat ohňostroje na veřejných prostranstvích, zatímco všem ostatním to vyhláška zakazovala. „Vynětí města z vyhlášky představovalo porušení principu rovnosti bez rozumného důvodu, který by takový postup dostatečně odůvodnil,“ uvedli v odůvodnění svého rozhodnutí soudci.

Problematická byla vyhláška města Cheb č. 6/2012, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. Konkrétně věta: „Zákaz provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů se nevztahuje na akce pořádané městem Cheb.“


Pokud někdo chtěl i přesto ohňostroj pořádat, musel žádat Radu města o výjimku. Úředníci pak zkoumali, zda je konkrétní akce ve veřejném zájmu. Naopak Cheb podle soudců ze zákona o obcích „zcela absurdně“ vyvozoval, že veškerá činnost města je automaticky ve veřejném zájmu. „S takovým výkladem zákona o obcích se Ústavní soud nemůže ztotožnit. Kromě rozporu se zdravým rozumem by to bylo v rozporu i s ústavním pořádkem České republiky,“ uvedl soudce zpravodaj Vladimír Sládeček.

Video Ústavní soud zrušil část chebské vyhlášky o veřejném pořádku
video

Ústavní soud zrušil část chebské vyhlášky o veřejném pořádku

Ústavní soud proto konstatoval, že jde o nerovný přístup obce k sobě samé na straně jedné a k ostatním lidem, firmám a dalším skupinám na straně druhé. „Pokud zákon umožňuje obci zakázat či omezit obecně závaznou vyhláškou ve veřejném zájmu určité činnosti, musí takové zákazy či omezení platit pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky,“ tlumočila rozhodnutí soudců mluvčí ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Dnešní nález sice znamená, že město bude ohňostroje prakticky povolovat samo sobě, ovšem v řízení se budou moci vyjádřit třeba majitelé nemovitostí či podnikatelé. Výsledek pak lze přezkoumat ve správním soudnictví. Podobných vyhlášek s výjimkami pro radnice je podle Sládečka v Česku více. Nyní záleží na ministerstvu vnitra, jak začne s dnešním nálezem pracovat a zda podá k Ústavnímu soudu další návrhy na zrušení sporných předpisů.

Starosta Chebu řekl, že rozhodnutí soudu město respektuje. „I když je to tak trochu proti zdravému rozumu, že bude muset město žádat samo sebe o povolení. Navíc vyhláška se vztahuje jen na území chráněné památkové zóny,“ uvedl starosta Pavel Vanoušek (ČSSD). Ve výsledku to ale podle něj nebude mít prakticky žádný reálný dopad do života v centru města. „Pokud si vzpomínám, poslední ohňostroj se tu dělal snad někdy v roce 2012,“ dodal starosta.