V Lázních Bělohrad se bojí zakopaných sudů s kyanidy

Lázně Bělohrad – Pomocí průzkumných vrtů prověří v Lázních Bělohrad na Jičínsku zprávy, podle kterých by se na okraji města měly nacházet zakopané sudy s kyanidy. O jedech v přírodě radnici informovali někteří bývalí zaměstnanci už neexistujícího státního podniku Narex, který prý na skládku za městem chemikálie od sedmdesátých let vozil.

Kyanidy, ale také další chemikálie jsou údajně hned na dvou místech na okraji Lázní Bělohrad. Starosta města Pavel Šubr (nestr.) upozornil štáb ČT přímo na místě na bývalou rokli, která se od 60. let zavážela různým materiálem: „Ať už to byli klasičtí popeláři, nebo se sem vyvážel z různých bělohradských firem různý odpad,“ konstatoval starosta Pavel Šubr. Podle pamětníků měla být rokle údajně hluboká 5–6 metrů.

Druhé místo, na které měly být chemikálie odváženy, je bývalý písník nad městem. Nedaleko jsou zdroje pitné vody pro Jičín a Lázně Bělohrad. „Zhruba 20 000 lidí je zásobováno pitnou vodou z těchto míst,“ dodal Pavel Šubr (nestr.), starosta Lázní Bělohrad.

Radnice vychází hlavně ze svědectví muže, který tvrdí, že sudy s chemikáliemi na tehdejší skládky opakovaně vozil. Vedení města tomu sice moc nevěří a zpochybnila to i Česká inspekce životního prostředí, ale odborníci přesto doporučili obě lokality pro jistotu prozkoumat.

Pavel Šubr (nestr.), starosta Lázní Bělohrad, k tomu uvedl: „Závěr České inspekce životního prostředí byl takový, že vlastně ty nebezpečné látky byly opravdu odváženy nebo likvidovány tak, jak by měly být likvidovány, a sem se měly dostat jenom nějaké vysrážené soli, které měly obsahovat naprosté minimum kyanidu. A že se to likvidovalo vlastně v souladu s tehdy platnými předpisy. Takže nikdo nedokáže říct, co tady všechno bude.“

Rozpustné kyanidy jsou prudké jedy, na vzduchu vlivem vlhkosti a oxidu uhličitého a také v kyselém prostředí uvolňují rovněž prudce jedovatý kyanovodík. Jejich jedovatost spočívá v zabránění přenosu kyslíku z krve do tkání.


Karel Musil, analytický chemik z Univerzity Hradec Králové, k případnému uložení kyanidových sudů v zemi uvedl: „Pokud by bylo potřeba s jistotou zjistit, zda se tam něco takového uložilo, tak by bylo potřeba provést průzkumný vrt, odebrat laboratorní vzorky.“

Pavel Šubr (nestr.), starosta Lázní Bělohrad, popsal další postup města: „Teď v podzimních měsících jsme zahájili práce na analýze rizik. To znamená, že byla v první fázi zpracována projektová dokumentace. Na jaře by se měly provádět různé sondy a další průzkumné práce.“

Průzkum má stát asi dva miliony a radnice už na něj dostala dotaci. Jiří Štefan, obyvatel Lázní Bělohrad, moc nevěří, že jsou v zemi nebezpečné sudy skutečně zakopané: „Ale každopádně, pokud se to prokáže, tak asi pro budoucí generace by bylo dobré to odstranit,“ dodal Štefan.

V areálu někdejší firmy Narex dnes podniká společnost Deprag, které při privatizaci v 90. letech stát slíbil, že ekologické škody zlikviduje. Do zeminy pod bývalými výrobními halami totiž v minulosti pronikaly oleje, kalící směsi i chemické látky vznikající při obrábění a chlazení. Sanace zamořené zeminy pod bývalými halami skončila teprve nedávno – podle průzkumných vrtů úspěšně.

Video Lázně Bělohrad mají strach z kyanidu
video

Lázně Bělohrad mají strach z kyanidu