Televize zřejmě budou muset povinně označovat nevhodné pořady

Provozovatelé televizního vysílání budou muset povinně označovat pořady a filmy s nevhodným obsahem pro děti a mladistvé. Počítá s tím návrh novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, který schválila vláda. O schválení zákona na Twitteru informoval mluvčí vlády Martin Ayrer.

Divák se po zavedení úpravy dozví nejen, pro jakou věkovou skupinu je určitý mediální obsah nevhodný, ale také to, které závadné prvky, tedy například vulgarismy, bezdůvodné násilí nebo sex, se v konkrétním pořadu vyskytují.

Podobné systémy klasifikace v zahraničí běžně fungují. Konkrétní piktogramy, jejichž podoba však zatím není známa, by měla navrhnout Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. V Česku je zatím označování audiovizuálních děl prováděno pouze na základě dobrovolných projektů jednotlivých provozovatelů televizního vysílání.

Novela vychází ze směrnice o audiovizuálních mediálních službách Evropského parlamentu. „Pro nás to znamená, že v evropských zemích můžeme pracovní postupy pro přípravu programové skladby standardizovat a automatizovat. Piktogramy a obrazové symboly, které budou povinně vkládány do televizního vysílání, aby upozornily na charakter obsahu a nevhodnost do určitého věku, se mohou automaticky vkládat do programového plánu,“ uvedl provozní ředitel dodavatele softwarových řešení pro televizní vysílání PROVYS Jan Hrdlička.

Návrh novely rovněž zpřesňuje pravidla pro zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením. Zavádí i nové definice například politického obchodního sdělení nebo pořadu pro děti.

Ze zákona by naopak mělo zmizet ustanovení, na jehož základě Poslanecká sněmovna mohla odvolat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání jako celek. V zákoně se také zakotvují nástroje, díky kterým Rada pro rozhlasové a televizní vysílání získává aktuální informace o vlastnické struktuře a skutečných majitelích provozovatelů vysílání. Za jejich neposkytnutí bude hrozit pokuta až pět milionů korun nebo odebrání licence.