Do ABC pochoduje Diktátor. Filip Březina se pro hlavní dvojroli naučil imitovat Chaplina i jeho neněmčinu

V divadle ABC bude k vidění – a slyšení – Diktátor. Režisér Martin Čičvák přenesl na scénu jeden z nejslavnějších filmů Charlieho Chaplina. V hlavní dvojroli mocichtivého diktátora a chudého židovského holiče se představí Filip Březina. Diváci inscenaci uvidí, až to dovolí epidemická situace.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Adaptaci slavného Chaplinova filmu Diktátor připravila Městská divadla pražská

Chaplinův Diktátor šel do kin v roce 1940, ale třeba v Německu ho viděli až o sedmnáct let později. Adolf Hitler nebyl neskrývanému parodování své osoby nakloněn a Chaplina po zhlédnutí filmu prohlásil za Žida a komunistu.

O osm desetiletí později uvidí v roli antisemitského diktátora Adenoida Hynkela i jeho dvojníka, bezejmenného židovského holiče, Filipa Březinu. Tematika byla od počátku náročná v tom, že Chaplin na jedné straně chtěl zesměšnit Hitlera, ale na druhé straně nechtěl zároveň zlehčovat pronásledování Židů v Německu a v zemích, které nacisté na počátku války dobyli.

Režisér Čičvák se i proto snažil příběh adaptovat co nejpečlivěji. Všechny scény filmu proto detailně studoval. „Situaci jsme si pustili a snažili se porozumět, co tam všechno zakódoval,“ shrnul režisér. Pro afektované projevy diktátora Hynkela převzal filmovou hatmatilku založenou na němčině.

Představitel hlavní dvojrole považuje tento jazyk za jednu ze dvou velkých výzev, které před něj Diktátor postavil. Druhou bylo provedení role holiče. „U holiče je důležité – doufám, že jsem to zvládl – naučit se imitovat Chaplina,“ podotkl.

Ačkoli je Diktátor komedie, její příběh rozhodně není veselý, i když končí nečekaně povzbudivě. Na povzbudivý konec zatím čeká i celé nastudování. Vše je připraveno a nazkoušeno, ale premiéra zatím nemůže být, ABC musí mít zavřeno stejně jako všechna ostatní divadla. Termín premiéry je tedy zatím neznámý.