Osobnost české fotografie za rok 2019

Překonat sám sebe. Osobnostmi české fotografie jsou Jarcovjáková, Lhoták a Durczak

Asociace profesionálních fotografů České republiky posedmnácté udělila ocenění Osobnost české fotografie. Tou se už podruhé stala Libuše Jarcovjáková, která zároveň připravila nejlepší loni vydanou fotografickou publikaci. Ocenění za dlouhodobý přínos patří Zdeňku Lhotákovi. Mladou českou fotografii zastoupil Ondřej Durczak.

 

V případě Jarcovjákové porota zohlednila především její rozsáhlou samostatnou výstavu Evokativ na fotofestivalu Rencontres ve francouzském Arles, která přinesla tehdy šestasedmdesátileté fotografce mezinárodní průlom. Například britský list The Guardian výstavu zařadil mezi deset nejzajímavějších daného roku.

Kolekce černobílých snímků z undergroundového života v normalizačním Československu se odrazila i ve stejnojmenné knize. Za ni autorka získala cenu pro nejlepší fotografickou publikaci roku 2019.

Jarcovjáková už je držitelkou titulu Osobnost roku 2017, kdy v knize Černé roky shromáždila své syrové fotografické a literární deníky z let 1971 až 1987. „Výstavou Evokativ překonala v tomto směru i sama sebe,“ vysvětlila opětovné ocenění porota.

Průzkumník tělesnosti Zdeněk Lhoták

Cena za dlouhodobý přínos náleží Zdeňku Lhotákovi. Hlavním tématem jeho tvorby je lidské tělo, třicet let také zkoumá žánr autoportrétu.  

„Dlouhodobě se věnuje vizuálním průzkumům tělesnosti, ať už je to formou sportovních fotografií nebo formou průzkumů své vlastní tělesnosti. V tom posledním je, jak se domnívám, jeho tvorba bez analogií i v evropském, možná i světovém kontextu. Samozřejmě rejstřík přístupů i témat je u něj mnohem širší, ale v zobrazování tělesnosti leží podle mne těžiště jeho tvorby. Svým tělem jsme dílem u sebe i mimo sebe, tělo je vnitřkem a zároveň vnějškem a tuto až zázračnou zdvojenost myslím Zdeněk Lhoták zobrazuje velmi přesvědčivě,“ uvádí v návrhu tohoto autora na ocenění Michal Janata.

Talentovaný Ondřej Durczak

Z tuzemských tvůrců do třiceti let upozornila cena na Ondřeje Durczaka, který byl označen za Osobnost mladé české fotografie. Doktorand Institutu tvůrčí fotografie v Opavě se ve volné fotografické tvorbě věnuje především proměně postindustriální krajiny Severní Moravy a Slezska. Loni snímky na toto téma prezentoval v knize Karvinsko. V teoretické rovině ho zajímá analýza a systematizace fotografických publikací.

O laureátech aktuálního ročníku rozhodovala jedenáctičlenná odborná porota, předsedal jí zakladatel této ceny Viktor Fischer.