Joža Uprka / Jízda králů ve Vlčnově, 1897

Brno bylo vždycky předměstí Vídně a nemá se za co stydět, ukazuje Moravská galerie

Vazby mezi habsburskou metropolí a moravským centrem byly vždycky silné. Ty kulturní sleduje nová expozice, kterou v polovině listopadu otevřela Moravská galerie v Místodržitelském paláci a nazvala ji Brno předměstí Vídně. Propojuje volné umění s uměleckým řemeslem, aby návštěvníci mohli lépe pochopit „ducha doby“. Vstup je zdarma.

 

„Už v minulosti jsme výstavou Brno – moravský Manchester upomínali na dobu největší slávy města. Novou expozicí příznačně nazvanou Brno předměstí Vídně se opět vracíme k době, kdy se Brno proměňovalo v sebevědomé, moderní město,“ vysvětlil ředitel Moravské galerie Jan Press.

Expozice mapuje umění „dlouhého“ devatenáctého století, tedy díla z let 1789, kdy vypukla Velká francouzská revoluce, až 1914, kdy začala první světová válka. „Vídeň je blízko a pro Brno byla důležitým centrem, k němuž se vztahovalo,“ podotýká šéfkurátor Ondřej Chrobák. 

Města ve třicátých letech devatenáctého století spojila železniční trať, na moderní výstavbě se podíleli stejní architekti  a součástí brněnské intelektuální společnosti byli i německy hovořící obyvatelé. „Spousta moravských umělců odcházela studovat do Vídně na akademii, protože v Brně se nedalo studovat umění. A současně brněnské instituce sbíraly rakouské umění,“ doplnil další propojení Chrobák.

Video Události v kultuře
video

Brno bylo vždycky předměstí Vídně a nemá se za co stydět, ukazuje Moravská galerie

Moravsko-rakouskou „družbu“ dosvědčují na výstavě vedle obrazů, soch a prací na papíře také dobový nábytek, porcelán či móda. „Díky tomu se na jednom místě můžeme setkat s obrazem Jízda králů od Joži Uprky, paravánem namalovaným Alfonsem Muchou, plakátem od Gustava Klimta či nábytkem Josefa Hoffmanna,“ upřesňuje kurátor. Interaktivní hra navíc návštěvníkům umožní, aby si nasbírali co nejvíce věcí z ateliéru rakouského malíře a dekoratéra Hanse Makarta. Záleží jen na jejich přesné mušce.

Umění pro ty, které umění nezajímá

Smyslem uspořádání nové expozice je zvýšit srozumitelnost umění a více k němu přitáhnout ty, kteří se o návštěvy muzeí a galerií příliš nezajímají. Podobným směrem chce Moravská galerie pokračovat i v dalších chystaných expozicích.

V Uměleckoprůmyslovém muzeu představí design, v Řečkovicích otevře depozitář a v Místodržitelském paláci ještě přibude část věnovaná gotice a baroku. S předstihem na ni láká zrcadlové bludiště od designérů Jana Plecháče a Henryho Wielguse, odráží se v něm barokní a gotická díla ze sbírek instituce a symbolizují tak snahu nahlížet umění z jiného úhlu.